Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Φαιά σήψη καστάνου: πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ασθένειας

Εγκρίθηκε η  διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 279.440 €.

Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: Φαιά σήψη του κάστανου (Gnomoniopsis smithogilvyi): διερεύνηση της αιτιολογίας της βιοοικολογίας του παθογόνου και των μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης της ασθένειας» , για τα Έτη 2023, 2024, 2025 & 2026, από  πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας – Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Πρόκειται για μύκητα που οδηγεί στην ασθένεια «φαιά σήψη καστάνου» έχε προκαλέσει σημαντικές ζημιές στην καλλιέργεια καστανιάς.

Η φαιά σήψη είναι ασθένεια που προσβάλλει τον καρπό του κάστανου, καθιστώντας τον μη εμπορεύσιμο. Κατά τη συγκομιδή, οι καρποί φαίνονται υγιείς, εσωτερικά όμως δεν είναι.

Πρωτοεμφανίστηκε το 2005 σε καστανοπεριοχές της Ιταλίας και τα επόμενα χρόνια εξαπλώθηκε και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως στη Γαλλία, την Ελβετία, την Ισπανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην Ελλάδα αναφέρθηκε πρώτη φορά το 2015.

Τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην εγχώρια παραγωγή και πέραν των αιτημάτων για αποζημιώσεις και ενισχύσεις, το υπουργείο όφειλε να ασχοληθεί με το πως θα αντιμετωπιστεί η όλη κατάσταση.