Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι αλλάζει για τις εισαγωγές στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων ζωικής προέλευσης

Νέες ημερομηνίες για την έναρξη εφαρμογής των νέων απαιτήσεων για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης από το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο, το υπουργείο γνωστοποιεί ότι η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας δημοσίευσε το τελικό σχέδιο τρόπου λειτουργίας των βρετανικών συνόρων στο οποίο ορίζονται οι ημερομηνίες έναρξης υποχρέωσης προσκόμισης υγειονομικών πιστοποιητικών και υποβολής Δήλωσης Ασφάλειας Εισαγωγών (Safety and Security Declaration) για τα προϊόντα προέλευσης ΕΕ.

Παρακάτω επισημαίνονται οι σημαντικότερες ημερομηνίες εφαρμογής των προϋποθέσεων και των ελέγχων κατά την εισαγωγή στο έδαφος της Μεγάλης Βρετανίας προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση:

31 Ιανουαρίου 2024 (αντί 31 Οκτωβρίου 2023):

  • Έναρξη υποχρέωσης προσκόμισης υγειονομικών πιστοποιητικών για την εξαγωγή από την ΕΕ στην ΜΒ προϊόντων ζωικής προέλευσης μέτριας επικινδυνότητας.

30 Απριλίου 2024 (αντί 31 Ιανουαρίου 2024):

  • Έναρξη υλοποίηση ελέγχων τεκμηρίωσης και, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, ελέγχων ταυτότητας και φυσικών επιθεωρήσεων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης μέτριας επικινδυνότητας από την ΕΕ.

31 Οκτωβρίου 2024 (παραμένει το ίδιο):

  • Έναρξη υποχρέωσης υποβολής από τις μεταφορικές εταιρείες της Δήλωσης Ασφάλειας και προστασίας (Safety and Security Declaration) για την εισαγωγή στην Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ.
  • Έναρξη λειτουργίας της νέας Ενιαίας Εμπορικής θυρίδας της ΜΒ (UK Single Trade Window), η οποία, μακροπρόθεσμα, θα αποτελέσει το μοναδικό σημείο υποβολής δικαιολογητικών για τις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές της ΜΒ.