Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας: όλα τα θέματα που θα συζητηθούν

Μετά από αίτημα του Έλληνα υπουργού, θα συζητηθεί στο Συμβούλιο το ζήτημα των καταστροφών που υπέστη η χώρα μας στον πρωτογενή τομέα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, ωστόσο, αρκετά θέματα τα οποία επίσης θα απασχολήσουν το Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα:

Οδηγία για την υγεία του εδάφους

Με βάση ενημέρωση από την Επιτροπή, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού στο πλαίσιο δημόσιας συνεδρίασης σχετικά με τις γεωργικές πτυχές της οδηγίας για την υγεία του εδάφους.

Θέματα γεωργίας που σχετίζονται με το εμπόριο

Με βάση ενημέρωση από την Επιτροπή, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για θέματα γεωργίας που σχετίζονται με το εμπόριο.

Μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ (LTVRA): Διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών της ΕΕ

Οι υπουργοί θα συζητήσουν σχετικά με το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, εν όψει του προσεχούς φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αγροτική πολιτική με τίτλο «Διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών» (27-29 Σεπτεμβρίου, Sigüenza, Ισπανία). Το σημείο αυτό θα συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση.

Αλιεία

Ετήσιες διαβουλεύσεις στον τομέα της αλιείας για το 2024

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2024, καθώς και σχετικά με τις ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ-Νορβηγίας και παράκτιων κρατών για το επόμενο έτος.

ΟΗΕ: Συστήματα τροφίμων + 2 Ώρα για απολογισμό

Η ισπανική Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς, σε δημόσια συνεδρίαση, σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Συστήματα τροφίμων + 2 Ώρα για απολογισμό» που πραγματοποιήθηκε στις 24-26 Ιουλίου 2023 στη Ρώμη, στην Ιταλία.