Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για πληγείσες περιοχές

Η συγκεκριμένη εξαίρεση αφορά αυστηρά την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές της χώρας που χτυπήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και στο πλαίσιο του άρθρου 3 του ΚΑΝ 2116/2021 σχετικά με τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εξαιρετικές περιστάσεις, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα δεχθεί οριστικοποίηση δηλώσεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης - ΕΑΕ έτους 2023 μετά την καταληκτική ημερομηνία στις 11/9/2023, χωρίς την επιβολή ποινής καθυστέρησης.

Για την υπόλοιπη χώρα ισχύει η καταληκτική ημερομηνία 11/9/2023.