Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μικρή πτώση κατέγραψαν οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων

Μικρή πτώση καταγράφεται στο σύνολο των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών κατά το 1ο τρίμηνο του 2023.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Παράγωγων Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), η χρονιά που πέρασε ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τον κλάδο των ποτοποιών/αποσταγματοποιών, αφενός λόγω των αλλεπάλληλων ενεργειακών και γεωπολιτικών κρίσεων και αφετέρου λόγω του covid-19 που έχουν επιβαρύνει όλες τις επιχειρήσεις.

Γενικά 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat τα οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών σημειώνουν πτώση, κυρίως σε ποσότητα, το 1ο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Ειδικότερα, το 1ο τρίμηνο του 2023, καταγράφεται  μικρή μείωση -3,05% σε αξία και μεγαλύτερη σε ποσότητα -16,31%, σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022. Σε σύγκριση με το 2021 εμφανίζεται αύξηση +2,35% σε αξία και μείωση -2,77% σε ποσότητα. 

Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι καταγράφεται ανοδική τάση σε επίπεδο μέσης τιμής € ανά Kg. Η μέση τιμή το 2023 αυξήθηκε +18,6 % (29,9 % εκτός ΕΕ 27 & 16,1 % εντός ΕΕ 27), σε σύγκριση με το 2019.

Διάγραμμα 1: Σύγκριση εξαγωγών ελληνικών αλκοολούχων ποτών σε αξία & ποσότητα 1ο τρίμηνο  (2019 - 2023)

Σύμφωνα με τα δεδομένα που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος, η πτώση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες και κυρίως προς το Ιράκ, έπειτα από τον νόμο που ψηφίστηκε το 2016 και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2023 και απαγόρευε την εισαγωγή και πώληση αλκοολούχων ποτών στο Ιράκ.

Ο ανωτέρω νόμος έπληξε ιδιαίτερα τις ελληνικές εξαγωγές αλκοολούχων στο Ιράκ καθώς αποτελεί την τρίτη σημαντικότερη χώρα προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών και οι επιπτώσεις αυτές μεταφράζονται σε -64% (-13,7 εκ. €) σε ποσότητα και -51% (-2,4 εκ. €) σε αξία σε σύγκριση με το 1ο τρίμηνο του 2022.

Χώρες Εξαγωγών

Ως προς τους εξαγωγικούς προορισμούς η Ευρώπη συνεχίζει να κατέχει σταθερά το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών εντός ΕΕ 27, σε αντίθεση με τις εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και εμφανίζουν αύξηση +14,14% σε αξία και +0,80% σε ποσότητα σε σύγκριση με το 2022.

Το 1ο τρίμηνο του 2023 τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.(27) απορρόφησαν το 83% της ποσότητας δηλαδή 6,1 εκ. κιλά  και το 79% της αξίας δηλαδή 16,1 € εκ.

Η Γερμανία εξακολουθεί να αποτελεί τον κορυφαίο προορισμό των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, κατέχοντας το 46,7% της ποσότητας ( 3,5 εκ. κιλά) & το 40,3% της αξίας (8,1 € εκ.), του συνόλου των εξαγωγών. Στη 2η θέση βρίσκεται η Βουλγαρία προς την οποία οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 70% σε αξία και 74% σε ποσότητα σε σύγκριση με 1ο τρίμηνο του 2022 και στην 3η το Ιράκ που όπως προαναφέραμε η απαγόρευση εισαγωγής και πώλησης αλκοολούχων ποτών προκάλεσε και την πτώση των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών κατά το 1ο τρίμηνο του 2023.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μερίδια των σημαντικότερων χωρών προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών εντός και εκτός ΕΕ σε αξία για το 1ο τρίμηνο 2023.

Διάγραμμα 2 : Οι σημαντικότερες χώρες εξαγωγής ελληνικών αλκοολούχων ποτών 1ο τρίμηνο 2023. (% αξίας)

Ούζο/τσίπουρο

Το ούζο παρόλο που στο σύνολο των εξαγωγών του σημείωσε μείωση, -8,37% σε αξία και -23% σε ποσότητα (σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022), αποτελεί  διαχρονικά το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, καταλαμβάνοντας το 1ο τρίμηνο του 2023 , το 62% της αξίας και το 69% της ποσότητας του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων. Το ούζο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί και να κατέχει ηγετικό ρόλο στον κλάδο των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.

Η πτώση εξαγωγών του ούζου, όπως αναφέραμε και παραπάνω, οφείλεται στην απαγόρευσης εισαγωγής και πώλησης αλκοολούχων ποτών στο Ιράκ (η δεύτερη σημαντικότερη χώρα προορισμού ούζου), η οποία μείωσε την εξαγωγή ούζου (προς το Ιράκ) κατά 50% σε αξία και κατά 62% σε ποσότητα.

Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να κατέχουν την πρωτιά σε αξία € και σε ποσότητα kg, στο σύνολο των χωρών προορισμού ούζου. Ειδικότερα η Γερμανία το 1ο τρίμηνο του 2023 κατείχε το 46 % του συνόλου σε αξία € και το 52,5 % σε ποσότητα kg, ακολουθεί το Ιράκ με 18% σε αξία € και 15 % σε ποσότητα kg και στη τρίτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 18% σε αξία € και 14 % σε ποσότητα kg

Οι εξαγωγές του τσίπουρου/τσικουδιάς αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μερίδιο, 2% σε αξία & 1% σε ποσότητα του συνόλου των εξαγωγών. Το  1ο τρίμηνο του 2023 σημειώνεται μείωση -21,4 % σε αξία και -29,8% σε ποσότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Η μείωση των εξαγωγών τσίπουρου, πιθανόν να οφείλεται από την αύξηση της εγχώρια κατανάλωσης.

Διάγραμμα 3 : Εξέλιξη εξαγωγών ούζου  & τσίπουρου/τσικουδιάς σε αξία 1ο τρίμηνο 2023 vs 2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, παρατηρείται μια συνολική μείωση στις εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών κατά το 1ο τρίμηνο του 2023. Αν το δούμε σε επίπεδο ποσοτήτων εκεί καταγράφεται και η μεγαλύτερη μείωση τόσο εντός ΕΕ 27 όσο και εκτός ΕΕ 27. Αν το δούμε σε επίπεδο αξίας, η μέση τιμή ανά Kg έχει ανοδική αύξηση από το 2019 φτάνοντας το 18,6 % το 2023 (29,9 % εκτός ΕΕ 27 & 16,1 % εντός ΕΕ 27).