Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Με ενδιαφέρον αναμένεται το Συμβούλιο Γεωργίας στις 18 Σεπτεμβρίου

Οι υπουργοί θα εστιάσουν στις γεωργικές πτυχές της οδηγίας για την υγεία του εδάφους, σε θέματα γεωργίας που σχετίζονται με το εμπόριο, στο μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, καθώς και στις ετήσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την αλιεία για το 2024.

Πιο αναλυτικά και με βάση ενημέρωση από την Επιτροπή, οι υπουργοί θα πραγματοποιήσουν συζήτηση προσανατολισμού στο πλαίσιο δημόσιας συνεδρίασης σχετικά με τις γεωργικές πτυχές της οδηγίας για την υγεία του εδάφους. Επίσης, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για θέματα γεωργίας που σχετίζονται με το εμπόριο.

Οι υπουργοί θα συζητήσουν σχετικά με το μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, εν όψει του προσεχούς φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αγροτική πολιτική με τίτλο «Διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών» (27-29 Σεπτεμβρίου, Sigüenza, Ισπανία). Το σημείο αυτό θα συζητηθεί σε δημόσια συνεδρίαση. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αναμένεται επίσης ότι οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου για τις αλιευτικές δυνατότητες του 2024, καθώς και σχετικά με τις ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ-Νορβηγίας και παράκτιων κρατών για το επόμενο έτος.

Τέλος, η ισπανική Προεδρία θα ενημερώσει τους υπουργούς, σε δημόσια συνεδρίαση, σχετικά με τα αποτελέσματα της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών με θέμα «Συστήματα τροφίμων + 2 Ώρα για απολογισμό» που πραγματοποιήθηκε στις 24-26 Ιουλίου 2023 στη Ρώμη, στην Ιταλία.

Με ενδιαφέρον αναμένονται οι παρεμβάσεις απ' την ελληνική πλευρά, κυρίως σε ότι έχει να κάνει με τις μεγάλες καταστροφές που υπέστη ο αγροκτηνοτροφικός τομέας απ' τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες,, αλλά και σχετικά με την ακαρπία στις ελιές.