Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μελισσοκομία: καθορίστηκαν τα ποσά ενίσχυσης

Mε διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις καθορίστηκαν τα ποσά ενίσχυσης για τα προγράμματα μελισσοκομίας.

Σύμφωνα με αυτές, το ποσό της ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται σε 5,30 €, το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 22,73 € ανά επιλέξιμη κυψέλη και το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών καθορίζεται σε 6,45 € ανά επιλέξιμη κινητή βάση.

Δείτε αναλυτικά: 

Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης, καθορισμός του ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη και καθορισμός των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για την υλοποίηση της δράσης “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, της Παρέμβασης Π2-55.3 στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, για την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/07/2023

Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης, καθορισμός του ποσού ενίσχυσης της δαπάνης προμήθειας ανά κυψέλη αντικατάστασης και ανά μεμονωμένη κινητή βάση και καθορισμός των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για την υλοποίηση της δράσης: “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, της Παρέμβασης Π2-55.3 στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, για την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/07/2023

Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης, καθορισμός των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για την υλοποίηση της δράσης: “Προώθηση του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλάδου της μελισσοκομίας – ενίσχυση της καινοτομίας”, της Παρέμβασης Π2-55.6 στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, για την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/07/2023

Καθορισμός του συνολικού ποσού επιχορήγησης, καθορισμός των δικαιούχων και του ποσού ενίσχυσης ανά δικαιούχο, για την υλοποίηση της δράσης: “Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης”, της Παρέμβασης Π2-55.4 στο πλαίσιο υλοποίησης των παρεμβάσεων ενίσχυσης του τομέα της μελισσοκομίας, για την περίοδο από 1/1/2023 έως 31/07/2023