Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστίας Ευλογιάς προβάτων και αιγών στην Βουλγαρία

Τι συνιστούν οι αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2023 μέσω του συστήματος ADIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, μία (1) πρωτογενής εστία Ευλογιάς προβάτων και αιγών σε εκμετάλλευση αποτελούμενη από 225 πρόβατα, στην περιοχή Gorno Yabalkovo της Περιφέρειας Burgas της Βουλγαρίας, κοντά στην Περιφερειακή Ενότητα του Β. Έβρου (βλ. Εικόνα 1).

Κατόπιν τούτου καθορίστηκαν από τις Βουλγαρικές Κτηνιατρικές αρχές ζώνη προστασίας 3 km (protection zone), ζώνη επιτήρησης 10 km (surveillance zone) και μια πρόσθετη ζώνη προστασίας (buffer zone) που καλύπτει τους δήμους κατά μήκος των συνόρων (βλ. Εικόνα 2).

Λόγω της εγγύτητας της εστίας και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος του νοσήματος στη χώρα και να αποφευχθεί μια νέα επιζωοτία, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ (Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων) εφιστά  την προσοχή στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για την πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην σχετική εγκύκλιο.

Ειδικότερα στις περιοχές του Βόρειου και Νότιου Έβρου και στο πλαίσιο του προγράμματος των τεσσάρων Εξωτικών Νοσημάτων οι υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ συνιστούν όπως πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα ενεργητική κλινική επιτήρηση στις μονάδες που βρίσκονται εντός των δήμων κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία. Επίσης τονίζουν την ανάγκη αυστηρής τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων κατά τη μετακίνηση ζώων από τις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές.

Επισημαίνεται η σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του νοσήματος.