Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ζωοτροφές: μεγάλο ζητούμενο η αυτάρκεια

Περισσότερο από τα δύο τρίτα των ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται - Η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών.

Η Επιτροπή Γεωργίας προτείνει μέτρα για την αύξηση της παραγωγής φυτικής πρωτεΐνης στην ΕΕ, σε έκθεση που εγκρίθηκε την Τρίτη.

Η πανδημία του COVID-19 και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία κατέστησαν πιο εμφανές ότι η ΕΕ πρέπει να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από εισροές από πολύ λίγους ξένους προμηθευτές, λέει η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης στο σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρωτεΐνη, που εγκρίθηκε την Τρίτη με 33 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 3 αποχές.

Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκριθεί επειγόντως στην ΕΕ μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική πρωτεϊνών, τόνισαν οι ευρωβουλευτές, με επικεφαλής την εισηγήτρια Emma Wiesner (Renew, SE) .

Κίνητρα για κυκλική παραγωγή πρωτεΐνης

Οι ευρωβουλευτές ζητούν αύξηση της παραγωγής φυτικής πρωτεΐνης στην ΕΕ και τονίζουν ότι μια βιώσιμη παραγωγή φυτικής πρωτεΐνης αυξάνει την κυκλικότητα στις αλυσίδες αξίας των τροφίμων και των ζωοτροφών και μπορεί να έχει οφέλη για το κλίμα. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εισαγωγής οικολογικών συστημάτων για τα όσπρια και τους λειμώνες και να δημιουργήσουν ειδικούς πόρους για πρωτεϊνούχα φυτά, λένε οι ευρωβουλευτές. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να καλλιεργηθούν καλλιέργειες πλούσιες σε πρωτεΐνες για τροφή σε αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση, προσθέτουν οι ευρωβουλευτές.

Στήριξη στους αγρότες

Οι αγρότες πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής, τονίζεται στην έκθεση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσει τους αγρότες να μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους σε ελκυστικά προϊόντα για τρόφιμα και ζωοτροφές αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών, τις πρωτεϊνικές αποδόσεις και την ποιότητα της πρωτεΐνης. Η περιττή κανονιστική επιβάρυνση για την παραγωγή πρωτεϊνών πρέπει να αμβλυνθεί. Για να βελτιωθεί η αυτάρκεια των αγροτών, απαιτούνται μέτρα πολιτικής της ΕΕ για να κλείσει ο βρόχος των θρεπτικών ουσιών: τα προϊόντα κοπριάς και τα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων θα πρέπει να ταξινομηθούν ως υποκατάστατα των χημικών λιπασμάτων.

Ρύθμιση της βιοενέργειας

Η έκθεση επισημαίνει ότι η αυξημένη παραγωγή πρωτεϊνών μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να ενισχύσει την παραγωγή προϊόντων βιοενέργειας. Για το σκοπό αυτό, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να υποβάλει κανονισμό για τη χρησιμοποίηση των πλευρικών ρευμάτων από την εκχύλιση φυτικών πρωτεϊνών, των γεωργικών υπολειμμάτων και των ροών αποβλήτων παραγωγής τροφίμων για την παραγωγή βιοενέργειας.

Έρευνα και ετικέτα περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Οι ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με την παραγωγή και την ασφάλεια των πρωτεϊνών στην ΕΕ και τον αντίκτυπό τους, καθώς και μια επιστημονική και εθελοντική ετικέτα που θα επιτρέπει τη σύγκριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο ψηφίσματος πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια, ενδεχομένως κατά τη σύνοδο 16-19 Οκτωβρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να υιοθετήσει μια στρατηγική της ΕΕ για τις πρωτεΐνες στις αρχές του 2024.

Ιστορικό

Μόνο το 29% των πρώτων υλών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που απαιτούνται για την εξισορρόπηση των ζωοτροφών προέρχεται από την ΕΕ, γεγονός που καθιστά την ΕΕ σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις εισαγωγές φυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες από τρίτες χώρες.

Στη συνάντησή τους στις Βερσαλλίες τον Μάρτιο του 2022, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ προσδιόρισαν την αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης στην ΕΕ ως μέσο για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας.