Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: ελέγχοντας τον τομέα του κρασιού

Δεδομένης της σημασίας του, ο αμπελοοινικός τομέας τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής. Κονδύλια της ΕΕ διατίθενται για την υποστήριξη των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοκαλλιεργητών και την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής.

Έκθεση ελέγχου που θα δημοσιευθεί στις 25 Σεπτεμβρίου αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ όσον αφορά τα ζητήματα αυτά.

Το 2021, στις χώρες της ΕΕ αντιστοιχούσαν το 46% των παγκόσμιων αμπελουργικών εκτάσεων, το 59% της παραγωγής, το 48% της κατανάλωσης και το 67% των εξαγωγών. Περί τα 2,2 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ καλλιεργούν αμπέλια, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού αριθμού των εκμεταλλεύσεων.

Περί το 80% του οίνου που παράγεται στην ΕΕ προέρχεται από την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) —τα δύο βασικά ευρωπαϊκά συστήματα ποιότητας— καλύπτουν πάνω από το 80% των αμπελουργικών εκτάσεων. Στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ο αμπελοοινικός τομέας ρυθμίζεται αυστηρά και υποστηρίζεται οικονομικά.

Οι αμπελουργοί στην ΕΕ μπορούν να λάβουν χρήματα από την ΚΓΠ για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων τους, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τη στήριξη για τη βελτίωση των βιώσιμων συστημάτων παραγωγής και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αμπελοκαλλιέργειας.

Σήμερα, τα σταφύλια είναι μία από τις καλλιέργειες με την εντατικότερη χρήση φυτοφαρμάκων, για την καταπολέμηση ασθενειών όπως το στάχτωμα. Επιπλέον, σημαντικό αντίκτυπο στην αμπελοκαλλιέργεια έχει η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις ελέγχου σε πέντε χώρες της ΕΕ: την Ιταλία (Τοσκάνη), τη Γαλλία (κοιλάδα Ροδανού και Προβηγκία), την Ισπανία (Καστίλη-Λα Μάντσα), την Ελλάδα (Πελοπόννησος) και την Τσεχική Δημοκρατία (Μοραβία). Στα εν λόγω κράτη μέλη αναλογεί το 70% της χρηματοδότησης αναδιάρθρωσης.