Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Αρδευτικό Αγ. Γεωργίου: αίτηση διάλυσης απ’ την εταιρεία – απόρριψη απ’ την Περιφέρεια

Ένα (ακόμη) χαρακτηριστικό μνημείο αναποτελεσματικότητας του κράτους. Ένα έργο που, με διασφαλισμένους πόρους, θα έπρεπε να έχει παραδοθεί δέκα χρόνια πριν, βρίσκεται στον αέρα και παραμένει άγνωστο το αν και πότε θα ολοκληρωθεί.

Η Ένωση Αγρινίου έχει από ετών εντοπίσει και αναδείξει τον κίνδυνο μη ολοκλήρωσης του αρδευτικού έργου Αγίου Γεωργίου, το οποίο ύστερα από 19 παρατάσεις σύμβασης, συνολικής προθεσμίας πλέον των 147 μηνών, παραμένει στον αέρα (δείτε, για παράδειγμα, ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ).

Για την ιστορία υπενθυμίζουμε ότι η αρχική συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Αγίου Γεωργίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας» είχε οριστεί για τις 11-2-2013.

Το έργο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2011. Πρόκειται για έργο που είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 και θα έπρεπε, υπό κανονικές συνθήκες, ως χρηματοδοτούμενο από το «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί από την προ - προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Με άλλα λόγια, απλά και κατανοητά, πρόκειται για μια ακόμη κραυγαλέα απόδειξη διαχρονικής αναποτελεσματικότητας του κράτους, που για περισσότερο από μια δεκαετία παλεύει, με διασφαλισμένους πόρους, να κατασκευάσει ένα ενταγμένο μικρό αρδευτικό, …σε έναν κατεξοχήν αγροτικό νομό με μεγάλο πρόβλημα σε ότι έχει να κάνει με τα ζητήματα εγγείων βελτιώσεων.

Ύστερα από 19 παρατάσεις, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτηση Διάλυσης, η οποία όμως δεν έγινε δεκτή απ’ την Περιφέρεια, που στο σκεπτικό της διαπιστώνει ότι «ο ανάδοχος επανειλημμένα δεν ανταποκρίνεται στις συνεχόμενες εντολές επανεκκίνησης των εργασιών του έργου, άρα λόγο  υπαιτιότητας του αναδόχου δεν ολοκληρώνεται το έργο».

Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό και τα κάτωθι στοιχεία ήτοι:

Α)  Τα συνεχόμενα αιτήματα παρατάσεων μέχρι και σήμερα τα οποία εγκεκριμένα αιτήματα από την Προϊστάμενη Αρχή αντιστοιχούν σε 19 ήτοι η συνολική προθεσμία αντιστοιχεί σε 147,10  μήνες  και όχι όπως αυτή περιγράφεται εντός της αίτησης Διάλυσης

Β) Το γεγονός ότι στις εντολές επίσπευσης που έχουν δοθεί μέχρι και σήμερα ( η τελευταία είναι στις 10/08/2022) ο ανάδοχος επανειλημμένα δεν ανταποκρίνεται στις συνεχόμενες εντολές επανεκκίνησης των εργασιών του έργου άρα λόγο  υπαιτιότητας του αναδόχου δεν ολοκληρώνεται το έργο.

Γ) Το γεγονός ότι στη δήλωση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου (υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου)  ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην οποία  να καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων και τη διάλυση της σύμβασης και δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους ενώ περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής….

η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και η αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Έργων αποφάσισε την απόρριψη διάλυσης της σύμβασης του έργου (Δείτε τη σχετική απόφαση της Περιφέρειας, με το ανάλογο σκεπτικό, ΕΔΩ).

  • Ενός έργου που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί περισσότερο από μια δεκαετία πριν και που κανείς σήμερα δεν μπορεί να εγγυηθεί το αν και πότε θα λειτουργήσει.