Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Άτυπη Υπουργική Σύνοδος για τη Γεωργία

Το Palacio de Congresos της Κόρδοβα θα φιλοξενήσει την άτυπη υπουργική συνάντηση για τη γεωργία από τις 3 έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Οι συνεδριάσεις εργασίας των υπουργών θα επικεντρωθούν στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες για να καταστήσουν τη γεωργία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική ενόψει της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.

Με τον τίτλο «Νέες τεχνολογίες για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική γεωργία», οι ευρωπαίοι υπουργοί θα εργαστούν για να τοποθετήσουν την ΕΕ στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Οι συνεδρίες εργασίας θα συζητήσουν πώς να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, τις οικονομικές κρίσεις και τις συγκρούσεις. Αυτές οι προκλήσεις θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη του στόχου της εξάλειψης της πείνας και του υποσιτισμού, που περιλαμβάνεται στη Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης του 2030.

Καινοτομία στην καλλιέργεια φυτών

Μία από τις νομοθετικές προτάσεις που προωθεί η ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ αφορά φυτικές ποικιλίες που παράγονται με τη χρήση νέων γονιδιωματικών τεχνικών (NGT), που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Ιουλίου.

Οι NGT , σε αντίθεση με τις γενετικές τροποποιήσεις, καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη με ακριβή τρόπο, φυτικών ποικιλιών καλύτερα προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την ξηρασία.

Στόχος είναι να αναπτυχθούν σπόροι και φυτά ανθεκτικά σε παράσιτα και ασθένειες και να χρησιμοποιηθούν λιγότεροι φυσικοί πόροι, λιγότερα λιπάσματα και λιγότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το αποτέλεσμα: πιο βιώσιμη και κερδοφόρα παραγωγή για τους αγρότες.

Το νέο νομικό πλαίσιο θα επιτρέψει τη χρήση αυτής της καινοτομίας στη διαδικασία αναπαραγωγής νέων, πιο ανθεκτικών ποικιλιών σε συντομότερο χρονικό διάστημα και με χαμηλότερο κόστος από τις τρέχουσες μεθόδους. Θα βοηθήσει επίσης τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο, παραγωγικό και προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή μοντέλο, το οποίο θα μειώσει επίσης την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές ενόψει ασταθών πολιτικών σεναρίων.

Βιώσιμα συστήματα τροφίμων

Ο θεμελιώδης στόχος της ανάπτυξης και της εφαρμογής της καινοτομίας και της τεχνολογίας είναι η αναζήτηση λύσεων προς έναν πιο βιώσιμο αγροδιατροφικό τομέα, πιο κερδοφόρες καλλιέργειες και εγγυημένη προσφορά τροφίμων για τον πληθυσμό.

Υπό αυτή την έννοια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τη δράση των Ηνωμένων Εθνών, δεσμεύεται για τη μετατροπή προς βιώσιμα συστήματα τροφίμων που εγγυώνται την επισιτιστική ασφάλεια. Για το σκοπό αυτό, η έρευνα και η καινοτομία είναι καίριας σημασίας, καθώς και η αξιοποίηση των πόρων και των συνεργιών που επιτρέπουν η ψηφιοποίηση και η οικολογική δέσμευση.