Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Nέες γονιδιωματικές τεχνικές

Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ) είναι καινοτόμα εργαλεία που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας του συστήματος τροφίμων.

Επιτρέπουν την ακριβή και αποδοτική ανάπτυξη βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών που μπορούν να είναι ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή αλλά και στους επιβλαβείς οργανισμούς, απαιτούν λιγότερα λιπάσματα και φυτοφάρμακα ή διασφαλίζουν υψηλότερες αποδόσεις.

Καθεμία από αυτές τις τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους για την επίτευξη διαφορετικών αποτελεσμάτων και προϊόντων. Ορισμένες από τις αλλαγές στα προϊόντα που προέρχονται από ΝΓΤ μπορεί επίσης να συμβούν στη φύση ή μέσω της συμβατικής γενετικής βελτίωσης. Άλλα προϊόντα μπορεί να έχουν πολλαπλές και εκτεταμένες τροποποιήσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι νέες αυτές τεχνικές οδηγούν σε πιο στοχευμένες, ακριβείς και ταχύτερες αλλαγές από ό,τι η συμβατική γενετική βελτίωση ή οι καθιερωμένες γονιδιωματικές τεχνικές.

Από την εφεύρεση της γεωργίας, οι άνθρωποι βελτιώνουν τα σιτηρά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Φυτά διασταυρώθηκαν και επιλέχθηκαν ώστε να αποκτήσουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά με σκοπό την επίτευξη καλύτερων καλλιεργειών.

Οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές μάς επιτρέπουν να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, αλλά ταχύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι τεχνικές προσδιορίζουν και επιλέγουν τα σωστά χαρακτηριστικά από το DNA του ίδιου του φυτού ή από συγγενικό φυτό.

Στη συνέχεια, οι βελτιωτές φυτών μπορούν να χρησιμοποιούν τις ΝΓΤ για την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών ή τη βελτίωση των υφιστάμενων φυτών με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα απ' ό,τι με τις συμβατικές τεχνικές βελτίωσης.

Οι ΝΓΤ μπορούν να συμβάλουν στη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα γεωργίας και τροφίμων, όπως επίσης και στη μείωση των εξωτερικών εξαρτήσεων της ΕΕ για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Οι ΝΓΤ μπορούν να στηρίξουν αυτούς τους στόχους με πολλαπλούς τρόπους, ωφελώντας διάφορους παράγοντες σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων.

Οι γεωργοί θα επωφεληθούν από την αυξημένη διαθεσιμότητα φυτών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του τομέα, όπως η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, η ανθεκτικότητα στους επιβλαβείς οργανισμούς, η βελτίωση της απόδοσης και η μειωμένη ανάγκη για λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

Οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να επιλέγουν ανάμεσα σε περισσότερα τρόφιμα με βελτιωμένη γεύση, καλύτερες διατροφικές ιδιότητες ή μειωμένα επίπεδα αλλεργιογόνων ουσιών, ενώ παράλληλα θα αγοράζουν προϊόντα που έχουν συμβάλει στη βιωσιμότητα.

Τέλος, οι κατασκευαστές και οι έμποροι μπορούν επίσης να διαπιστώσουν πλεονεκτήματα από τη μειωμένη χρήση των φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών οι οποίες συνδέονται με τη μεταφορά τροφίμων, καθώς και από τις ιδιότητες που διευκολύνουν τη μεταποίηση.