Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Αυγούστου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Μελέτη για τις μη καλυπτόμενες ζημιές απ' τον ΕΛΓΑ

Θα μελετηθούν η ακαρπία σε ελιές, ακτινίδια, αχλάδια κεράσια και μήλα, ο περονόσπορος στο αμπέλι, οι ζημιές από καύσωνα και από παγετό στο προανθικό στάδιο, όπως και οι δευτερογενείς ζημιές από βροχή.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με σημερινή του απόφαση που υπογράφει ο αρμόδιος γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημ. Παπαγιαννίδης, προχωρά τις διαδικασίες για την «Μελέτη για το λειτουργικό και οικονομικό μετασχηματισμό του ΕΛ.Γ.Α για την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου της ΚΑΠ 2023-2027 σε νέες ζημιογόνες αιτίες»

Η Πράξη εντάσσεται στο Μέτρο 20 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» και θα παραδοθεί μέχρι τα τέλη του έτους.

Σύμφωνα με το φυσικό αντικείμενο της πράξης, προκειμένου να αναζητηθεί και να υλοποιηθεί ένα νέο πρότυπο συστήματος διαχείρισης κινδύνου και γεωργικής ασφάλισης στην Ελλάδα, σε εναρμόνιση με την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 με σκοπό την αξιοποίηση των εργαλείων διαχείρισης νέων και επιπρόσθετων κινδύνων, οι οποίοι προβλέπονται σε αυτή, λόγω των καταστρεπτικών συνεπειών της εντεινόμενης κλιματικής κρίσης στην χώρα μας και των επιπτώσεών της στην παραγωγή του πρωτογενούς τομέα κρίνεται σκόπιμη η διαμόρφωση μιας στρατηγικής που θα επιτρέψει στον ΕΛ.Γ.Α. να ενεργοποιήσει τις δυνατότητες εργαλείων διαχείρισης κινδύνου του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΠΑ 2023-2027.

Οι μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά ζημίες και οι νέες ζημιογόνες αιτίες που θα μελετηθούν θα είναι:

  • Περονόσπορος και άλλες μυκητολογικές προσβολές στην καλλιέργεια της αμπέλου
  • Ακαρπία στις ελιές
  • Ακαρπία στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς
  • Ακαρπία στην καλλιέργεια αχλαδιάς
  • Ακαρπίες σε ποικιλίες κερασιών και μήλων τοπικού χαρακτήρα
  • Κάλυψη δευτερογενών ζημιών από βροχοπτώσεις
  • Ασφαλιστική κάλυψη παγετού προανθικού σταδίου φυλλοβόλων δένδρων
  • Πιθανές ζημίες από καύσωνα στη φυτική παραγωγή