Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Κτηνιατρικά Φαρμακευτικά Προϊόντα και Μικροβιακή Αντοχή

Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα  περιλαμβάνουν κάθε φάρμακο που προορίζεται για χορήγηση στα ζώα για προληπτικό ή θεραπευτικό ή διαγνωστικό σκοπό και κάθε φαρμακούχο πρόμειγμα και φαρμακούχο ζωοτροφή.

Η ασφαλής κυκλοφορία και η ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα και κυρίως στα ζώα  που παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση από τον άνθρωπο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα τελευταία χρόνια η αλόγιστη κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της βιοανθεκτικότητας πολλών μικροβιακών παραγόντων.
Για την αποτροπή της αλόγιστης κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε όλο το δίκτυο Υγείας (φαρμακευτικές εταιρείες-καταστήματα πώλησης-εκτροφές ζώων-τρόφιμα-καταναλωτές) έχουν θεσπιστεί όροι και προϋποθέσεις για την εμπορία, εν γένει διάθεση και χρήση τους στα ζώα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εμπορία, διάθεση και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων περιγράφονται στο: Εγχειρίδιο Εμπορίας-διάθεσης-χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Τι είναι η Μικροβιακή Αντοχή

Η Μικροβιακή Αντοχή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής στα ζώα και τον άνθρωπο.

Η Μικροβιακή αντοχή εμφανίζεται όταν μικροοργανισμοί που προκαλούν ασθένειες σταματούν να ανταποκρίνονται στα φάρμακα που κάποτε ήταν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση τους. Όταν τα αντιμικροβιακά φάρμακα χορηγούνται εσφαλμένα ή υπέρμετρα σε ανθρώπους και ζώα, τότε τα φάρμακα μπορεί να σταματήσουν να ενεργούν ενάντια σε λοιμώξεις που κάποτε αντιμετωπίζονταν ή θεραπεύονταν με επιτυχία. Αυτό είναι γνωστό ως Μικροβιακή Αντοχή.

Τι είναι τα αντιμικροβιακά φάρμακα

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα είναι φάρμακα που σώζουν ζωές, χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από βακτήρια, ιούς, μύκητες και παράσιτα. Η υγεία των ζώων και των ανθρώπων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ενδεδειγμένη χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) υποστηρίζει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Χωρών Μελών παρέχοντας οδηγίες και εργαλεία που βοηθούν στην καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντοχής.

Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) για τη μικροβιακή αντοχή: Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο ΕΔΩ.