Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι αλλάζει στα αιτήματα επιλεξιµότητας

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο έλεγχος των αιτημάτων επιλεξιµότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 01/09/2023.

Σε περίπτωση που είχε υποβληθεί ηλεκτρονική ένσταση επιλεξιμότητας, εξετάστηκε και απορρίφθηκε και ο παραγωγός διαφωνεί και με το απορριπτικό αποτέλεσμα ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει έντυπο αίτημα έως και 11/09/2023 στις αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ, προσκομίζοντας πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν την ορθότητα του αιτήματός του, ειδικά για τις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φωτοερμηνευτικά η επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης. Οι αρμόδιες ΠΔ και ΠΜ εφόσον εξετάσουν τα πρόσθετα στοιχεία δύναται να αλλάξουν το αποτέλεσμα επανελέγχου της επιλεξιμότητας έως και τις 28/09/2022.

Mε την ίδια απόφαση προβλέπεται ότι τα αιτήματα επιλεξιμότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ. Η διαδικασία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας μετά τις 08/08/2022 δεν προβλέπεται.