Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σχέδια Βελτίωσης: εγκρίθηκε η πληρωμή 3 εκατ. ευρώ για τους δικαιούχους στη Δυτική Ελλάδα

Πρόκειται για τη 10η έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση πράξεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.1 «Επενδύσεις στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις, Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αφορά:

  • στη Δράση 4.1.1 «υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και
  • στη Δράση 4.1.3 «υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκµετάλλευσης» θεωρούνται επιλέξιµες οι κάτωθι επενδύσεις:

  • Ίδρυση, µετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισµός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.
  • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού.
  • Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται µε τη χρήση σπόρου.
  • Περίφραξη και διαµόρφωση αγροτεµαχίων και περίφραξη φυτειών.
  • Αγορά καινούργιου ανθοκοµικού αυτοκινήτου. Αγορά καινούργιου µελισσοκοµικού αυτοκινήτου.
  • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισµικού διαχείρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, εξοπλισµού επικοινωνιών και γραφείου.

Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» θεωρούνται επιλέξιµες οι κάτωθι επενδύσεις:

  • Επενδύσεις που συµβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.
  • Επενδύσεις που συµβάλλουν στη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειµµάτων της γεωργικής εκµετάλλευσης, δεξαµενές, η αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού διαχείρισης αποβλήτων, η περίφραξη και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας.

Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ.