Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συμβούλιο Γεωργίας: στη νέα συνεδρίαση θα καθοριστούν οι προτεραιότητες για το τρέχον εξάμηνο  

Οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας θα συνεδριάσουν στις Βρυξέλλες την ερχόμενη Τρίτη, 25 Ιουλίου.

Θα ενημερωθούν από την ισπανική Προεδρία σχετικά με τις προτεραιότητες και το πρόγραμμα εργασιών της για τη γεωργία και την αλιεία κατά το τρέχον εξάμηνο και θα συζητήσουν την κατάσταση της αγοράς υπό το πρίσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με τη μελέτη της Επιτροπής που συμπληρώνει την εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης κανονισμού για την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων και σχετικά με την πρόσφατη πρόταση για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές.

Πιο αναλυτικά, τα κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης:

Πρόγραμμα εργασιών της Προεδρίας

Η ισπανική Προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της και θα περιγράψει τις κύριες προτεραιότητές της για τη γεωργία και την αλιεία κατά το επόμενο εξάμηνο.

Κατάσταση της αγοράς

Οι υπουργοί θα συζητήσουν την κατάσταση της αγοράς υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, προκειμένου να προβούν σε απολογισμό των διαφόρων εξελίξεων που επηρεάζουν τα αγροδιατροφικά προϊόντα και τον αγροδιατροφικό τομέα της ΕΕ εν γένει.

Ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων

Οι υπουργοί, με βάση πληροφορίες της Επιτροπής, θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τη μελέτη που συμπληρώνει την εκτίμηση επιπτώσεων της πρότασης.

Νέες γονιδιωματικές τεχνικές (ΝΓΤ)

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τον κανονισμό για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές και για τα συναφή τρόφιμα και ζωοτροφές.

Δυσκολίες για τους γεωργούς στη Ρουμανία

Η Ρουμανία θα ενημερώσει το Συμβούλιο σχετικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις υψηλές τιμές των εισροών για τους ρουμάνους γεωργούς.

Εισαγωγές από την Ουκρανία και συνεχιζόμενες δυσκολίες στις γεωργικές αγορές

Η Πολωνία, εξ ονόματος της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας, θα ενημερώσει τους υπουργούς για τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις των ουκρανικών εισαγωγών στις γεωργικές αγορές τους λόγω της επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Πέμπτη υπουργική διάσκεψη Αφρικανικής Ένωσης – Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γεωργία

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τα κύρια αποτελέσματα της υπουργικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου στη Ρώμη, το κεντρικό θέμα της οποίας ήταν «Ανθεκτικά συστήματα τροφίμων και βιώσιμες γεωργικές αλυσίδες αξίας».

Φυτικό και δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή σχετικά με τη νέα πρόταση κανονισμού για την παραγωγή και την εμπορία φυτικού και δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.