Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πως κυμάνθηκαν οι εισαγωγές - εξαγωγές κατά τον Μάιο του 2023

Αναλυτικά στοιχεία απ' την ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Μάιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 7.004,2 εκατ. ευρώ (7.589,3  εκατ. δολάρια) έναντι 8.106,6 εκατ. ευρώ (8.552,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 13,6%.

  • Η  αντίστοιχη αξία  χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Μάιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 272,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 265,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Μάιο 2023 ανήλθε στο ποσό των 4.062,6 εκατ. ευρώ (4.428,4 εκατ. δολάρια) έναντι 4.802,4 εκατ. ευρώ (5.097,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 15,4%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Μάιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά  122,8 εκατ. ευρώ  δηλαδή 4,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Μάιο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 105,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή  3,6%, σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Μάιο 2023 ανήλθε σε 2.941,6 εκατ. ευρώ (3.160,9 εκατ. δολάρια) έναντι 3.304,2 εκατ. ευρώ (3.455,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,0%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Μάιο 2023 παρουσίασε  μείωση του ελλείμματος κατά 395,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Μάιο 2023 παρουσίασε μείωση κατά 371,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,8% σε σχέση με τον μήνα Μάιο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 ανήλθε στο ποσό των 34.016,0 εκατ. ευρώ  (36.630,1  εκατ.  δολάρια) έναντι 35.602,3  εκατ. ευρώ (39.037,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους  2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,5%.

  • Η αντίστοιχη αξία  χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε  μείωση  κατά  136,7  εκατ.  ευρώ, δηλαδή 0,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 157,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,6%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 ανήλθε στο ποσό των 21.762,9 εκατ. ευρώ (23.571,6  εκατ.  δολάρια) έναντι 20.582,9  εκατ. ευρώ (22.675,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 5,7%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 1.128,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή  8,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.054,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,5%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2022.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2023 ανήλθε σε 12.253,1 εκατ. ευρώ (13.058,5 εκατ. δολάρια) έναντι 15.019,4 εκατ. ευρώ (16.361,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2022, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,4%.

  • Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά  1.265,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή  11,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.212,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,1%.