Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Προστασία απ' τον Βοτρύτη στο αμπέλι

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Σχεδόν σε όλες τις περιοχές βρισκόμαστε  στο βλαστικό στάδιο του γυαλίσματος.

Ο μύκητας προκαλεί σοβαρές ζημιές όπως  σήψη των ώριμων σταφυλιών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως σε περιοχές που ο κίνδυνος είναι μεγάλος όπως υγρές και δροσερές περιοχές και  όταν υπάρχουν ράγες τραυματισμένες από διάφορα αίτια όπως ωίδιο κ.ά.

Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνιστάται η εφαρμογή μίας σειράς καλλιεργητικών και άλλων μέτρων όπως η σωστή διαχείριση της κόμης των δένδρων για τη μείωση της υγρασίας και την αποτελεσματική κάλυψη των βοτρύων με ψεκαστικό υγρό, αποφυγή υπερβολικής άρδευσης, αποτελεσματική προστασία των βοτρύων από το ωίδιο στα προηγούμενα στάδια ανάπτυξης και ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων σε πυκνόραγες ποικιλίες.

Σε υγρές και δροσερές περιοχές με ιστορικό προσβολών από βοτρύτη, συνιστάται η διενέργεια μίας επέμβασης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο στην έναρξη της ωρίμανσης και μίας δεύτερης 3-4 εβδομάδες πριν τον τρύγο.

Οι ψεκασμοί στο στάδιο αυτό συνιστάται να γίνονται με χαλκούχα σκευάσματα διότι προκαλείται σκλήρυνση της επιδερμίδας των ραγών και συνεπώς στην αύξηση της αντοχής τους στον βοτρύτη.