Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι αρμοδιότητες των υφυπουργών

Καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των δύο υφυπουργών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, ο υφυπουργός κ. Σταύρος Κελέτσης αναλαμβάνει την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
αα) Της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής,
αβ) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας,
αγ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών,
αδ) από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

  • της Διεύθυνσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων,
  •  της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων,
  •  της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών,
  •  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα (ΕΥΔΕΠ ΑλΘ), και

β) Του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων.

Ο υφυπουργός κ. Διονύσιος Σταμενίτης αναλαμβάνει την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

α) Της Γενικής Γραμματείας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
β) Από τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:
βα) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, και
ββ) της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επίσης, αναλαμβάνει την εποπτεία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ).

Δείτε αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ εδώ.