Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μείωση εξαγωγών και τον Μάιο του 2023 κατά 15,4%

Θετικό παραμένει το πρόσημο στο α’ πεντάμηνο του έτους με αύξηση 5,7%.

Μετά τον Απρίλιο, καθοδικά κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές και τον Μάιο του 2023, σημειώνοντας μείωση 15,4% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές των οποίων μειώθηκαν κατά περίπου 50%, το πρόσημο ήταν θετικό καθώς οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 4,1%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή 07.07.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.062,6 εκατ. τον Μάιο του 2023 έναντι €4.802,4 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2022. Τα αντίστοιχα μεγέθη για εισαγωγές και εμπορικό έλλειμμα για τον Μάιο του 2023 διαμορφώθηκαν σε €7.004,2 εκατ. (μείωση €1.102,4 εκατ. | 13,6% | Μάιος 23/22) και €2.941,6 εκατ. (μείωση €362,6 εκατ. | 11,0% | Μάιος 23/22).

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 23* Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.062,6 4.802,4 -739,8 -15,4%
Εισαγωγές 7.004,2 8.106,6 -1.102,4 -13,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.941,6 -3.304,2 362,6 -11,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση τα πετρελαιοειδή, τότε οι μεταβολές αλλάζουν καθώς οι εξαγωγές παρουσιάζονται αυξημένες κατά 4,1%, δηλαδή €122,8 εκατ. με την αξία τους να ανέρχεται σε €3.112,3 εκατ. Οι εισαγωγές, αντίθετα, κατέγραψαν μείωση και χωρίς τα πετρελαιοειδή καθώς ανήλθαν στο ποσό των €5.423,3 εκατ. έναντι €5.696,1 εκατ. πέρυσι, ενώ μειωμένο κατά €395,6 εκατ., δηλαδή 14,6% ήταν το εμπορικό έλλειμμα.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 23* Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 3.112,3 2.989,5 122,8 4,1%
Εισαγωγές 5.423,3 5.696,1 -272,8 -4,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.311,0 -2.706,6 395,6 -14,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών τον Μάιο του 2023 μείωσε και το ρυθμό αύξησής τους στο α’ πεντάμηνο του 2023, καθώς από 12% στο α’ τετράμηνο, μειώθηκε σε 5,7% στο α’ πεντάμηνο. Στο σύνολό τους, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €21.762,9 εκατ., αυξημένες κατά €1.180,0 εκατ., δηλαδή 5,7% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά €1.586,3 εκατ., δηλαδή 4,5% και διαμορφώθηκαν σε €34.016,0 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €12.253,1 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €15.162,5 εκατ., αυξημένες κατά 8,0%, δηλαδή €1.128,9 εκατ., οι εισαγωγές σε €24.894,0 εκατ. (μειωμένες κατά 0,5%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €9.731,5 εκατ. (μειωμένο κατά 11,5%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαϊ 23* Ιαν-Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 21.762,9 20.582,9 1.180,0 5,7%
Εισαγωγές 34.016,0 35.602,3 -1.586,3 -4,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -12.253,1 -15.019,4 2.766,3 -18,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (€220,9 εκατ., δηλαδή 6,5%), πρώτων υλών (€79,2 εκατ., δηλαδή 9,5%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€36,1 εκατ., δηλαδή 12,9%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€344,8 εκατ., δηλαδή 12,3%), χημικών (€156,7 εκατ., δηλαδή 6,2%), μηχανημάτων και οχημάτων (€252,5 εκατ., δηλαδή 13,1%), διάφορων βιομηχανικών (€170,6 εκατ., δηλαδή 12,9%), λιπών και ελαίων (€506,0 εκατ., δηλαδή 142,6%) και ποτών και καπνών (€117,7 εκατ., δηλαδή 29,2%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαϊ 23* Ιαν-Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 6.659,1 6.687,8 -28,7 -0,4%
Βιομηχανικά 3.189,5 3.410,4 -220,9 -6,5%
Τρόφιμα 3.156,6 2.811,8 344,8 12,3%
Χημικά 2.702,1 2.545,4 156,7 6,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 2.179,6 1.927,1 252,5 13,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 1.493,3 1.322,7 170,6 12,9%
Λίπη-Έλαια 861,0 355,0 506,0 142,6%
Πρώτες Ύλες 757,4 836,6 -79,2 -9,5%
Ποτά-Καπνά 520,5 402,8 117,7 29,2%
Μη ταξινομημένα 243,7 279,8 -36,1 -12,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 15.103,7 13.891,5 1.212,2 8,7%
Σύνολο** 21.762,8 20.579,3 1.183,5 5,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαϊ 23* Μαϊ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 961,3 1.824,0 -862,7 -47,3%
Τρόφιμα 675,6 606,6 69,0 11,4%
Βιομηχανικά 679,3 758,3 -79,0 -10,4%
Χημικά 514,4 536,1 -21,7 -4,0%
Μηχ/τα-Οχήματα 486,7 392,2 94,5 24,1%
Διαφ. Βιομηχανικά 318,6 306,1 12,5 4,1%
Πρώτες Ύλες 129,3 168,8 -39,5 -23,4%
Λίπη-Έλαια 126,4 71,2 55,2 77,4%
Ποτά-Καπνά 121,1 89,3 31,8 35,7%
Μη ταξινομημένα 49,8 52,5 -2,7 -5,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 3.101,2 2.981,0 120,2 4,0%
Σύνολο 4.062,5 4.805,0 -742,5 -15,5%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάιος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Στο α’ πεντάμηνο του έτους και σε ό,τι αφορά στους εξαγωγικούς προορισμούς, οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) αυξήθηκαν κατά 12% με το μερίδιό τους να αγγίζει το 59%, ενώ, αντίστοιχα, οι εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 2% (κυρίως εξαιτίας της μείωσης των εξαγωγών πετρελαιοειδών) με το μερίδιό τους να διαμορφώνεται σε 41,7%.