Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Θετική γνωμοδότηση και για τον ΤΟΕΒ Κατοχής

Προχωρούν οι διαδικασίες  - Προς διακήρυξη το έργο.

Θετική γνωμοδότηση εξέδωσε το υπουργείο και για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 1o  Υποέργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΕΒ ΚΑΤΟΧΗΣ», της ομότιτλης Πράξης, με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0036154098, συνολικού προϋπολογισμού 2.199.760,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Υπενθυμίζουμε ότι ανάλογη απόφαση εξέδωσε το υπουργείο και για το αντίστοιχο έργο του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, συνολικού προϋπολογισμού 2.199.760,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ενώ αναμένονται οι αποφάσεις για το ΤΟΕΒ Λεσινίου με το ποσό των 2.198.495,2 ευρώ και για τον ΓΟΕΒ Αχελώου με το ποσό των 2.195.792 ευρώ.

Τα έργα έχουν ενταχθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας.