Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Εσπεριδοειδή: συμβουλές φυτοπροστασίας

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων.

Ο περιορισμός των προσβολών από τα κοκκοειδή (ψώρες), πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε καλλιεργητικά μέτρα και λιγότερο σε εφαρμογές φυτοπροστατευτικών.

  • Το κατάλληλο κλάδεμα για τον καλύτερο αερισμό της κόμης μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς των εχθρών.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ

Σε όσους οπωρώνες, μετά από τυχαία δειγματοληψία, διαπιστώνεται προσβολή καρπών και αν η προσβολή είναι ομοιόμορφη (δηλαδή αφορά τα περισσότερα δέντρα), να γίνει επέμβαση με τη λήψη του δελτίου σε όλες τις περιοχές, με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα. Προσοχή στον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ

Σε όσους οπωρώνες παρουσιάζουν προβλήματα με την παρλατόρια, θα πρέπει να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση της δεύτερης γενιάς του κοκκοειδούς με την λήψη του δελτίου σε όλες τις περιοχές με ένα από τα κατάλληλα φάρμακα.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες είναι αυξημένες μόνο σε ορισμένες περιοχές.

Θα πρέπει να γίνει επέμβαση με τη λήψη του δελτίου στους οπωρώνες που κατά την περσινή χρονιά παρουσίασαν προβλήματα.

Εσπεριδοειδή (Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα- Μυκητοκτόνα)