Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δέσμη μέτρων στήριξης των αγροτών ύψους 330 εκατ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα μια δέσμη μέτρων έκτακτης στήριξης ύψους 330 εκατ. ευρώ, την οποία είχε προτείνει στις 23 Ιουνίου 2023.

Γεωργοί της ΕΕ από το Βέλγιο, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία θα λάβουν αυτή την πρόσθετη χρηματική ενίσχυση.

Οι γεωργοί της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας λαμβάνουν χωριστή στήριξη ύψους 100 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών της αγοράς.

Αυτή η δέσμη μέτρων στήριξης εγκρίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωργοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως καταδεικνύεται στην έκθεση βραχυπρόθεσμων προοπτικών των γεωργικών αγορών της ΕΕ που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλες οι χώρες μπορούν να συμπληρώσουν αυτή τη στήριξη της ΕΕ έως και 200% με εθνικούς πόρους. Διάφορα άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υψηλότερων προκαταβολών, θα πρέπει να στηρίξουν τους γεωργούς που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

Οι γεωργοί της ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κόστος εισροών που υπερβαίνει τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, ενώ ορισμένες τιμές βασικών γεωργικών προϊόντων εξακολουθούν να μειώνονται.

Επιπλέον, οι γεωργοί της ΕΕ αντιμετώπισαν ποικίλες και δύσκολες καιρικές συνθήκες την άνοιξη, με αποτέλεσμα να προβλέπεται μείωση των αποδόσεων και χαμηλότερη ποιότητα αρκετών βασικών γεωργικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκαν πρώιμες ενδείξεις βελτίωσης. Για παράδειγμα, τα λιπάσματα έχουν φθηνύνει λόγω της πτώσης των τιμών του φυσικού αερίου.

Επιπλέον, αν και εξακολουθεί να κυμαίνεται πάνω από το γενικό ποσοστό πληθωρισμού, ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων στην ΕΕ αρχίζει να σταθεροποιείται.

Η γενική μακροοικονομική κατάσταση της ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ανισορροπίες και αβεβαιότητες. Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5,4% το 2023, με τον πληθωρισμό των τροφίμων να συμβάλλει στο 39% των συνολικών αυξήσεων των τιμών σε επίπεδο καταναλωτή. Αυτό συνεχίζει να επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών, ωφελώντας τις επωνυμίες λιανοπωλητών και τα φθηνότερα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας ή όχι, για παράδειγμα πουλερικά έναντι βοείου κρέατος. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τα βιολογικά προϊόντα συνεχίζουν να επηρεάζονται από την ασθενέστερη ζήτηση.

Ήταν επίσης ιδιαίτερα δύσκολο για τον αμπελοοινικό τομέα με την πτώση της κατανάλωσης κρασιού, ειδικά για το κόκκινο και το ροζέ, και τις χαμηλότερες εξαγωγές σε σύγκριση με ένα ιστορικό επίπεδο που επιτεύχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή επέτρεψε πρόσφατα τη χρηματοδότηση της απόσταξης κρίσης για τη στήριξη των οινοπαραγωγών της ΕΕ .