Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Γεωργία – Κτηνοτροφία: πιο ακριβά τα εργατικά, τα ενοίκια, τα δάνεια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τους αναθεωρημένους ετήσιους Δείκτες Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής (ΑΣΠ) στη Γεωργία – Κτηνοτροφία για το 2022, με έτος βάσης το 2020=100,0.

Η αναθεώρηση των δεικτών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμφωνίας των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γεωργικές στατιστικές, βάσει της οποίας, για λόγους συγκρισιμότητας, οι εν λόγω δείκτες αναθεωρούνται κάθε πέντε (5) έτη και συγκεκριμένα με έτος βάσης τα έτη που λήγουν σε 0 και 5.

Η εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, για το έτος 2022, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2021, παρουσίασε αύξηση 14,4% έναντι αύξησης 4,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το έτος 2020 (Πίνακες 1, 2).

Η μεταβολή του Γενικού Δείκτη Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (αύξηση 14,4%) το έτος 2022, σε σύγκριση με τον Γενικό Δείκτη του έτους 2021, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους δεικτών:

  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 17,1%
  • αύξηση του Δείκτη Ενοικίων Γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 5,7%
  • αύξηση του Δείκτη Αμοιβής Κεφαλαίου κατά 18,5% (αύξηση 18,8 στο δείκτη τόκων δανείων και 18,2% στο δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων)