Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Αυξήσεις χωρίς τέλος στις τιμές των προϊόντων (εκροές)

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Μάιο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 21,8%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαΐου 2022, σε σύγκριση με τον Μάιο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 13,5%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 21,8%, τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 20,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και

β) στην αύξηση κατά 24,8% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 5,1%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2022 - Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 - Μαΐου 2022, παρουσίασε αύξηση 14,6%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαΐου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, παρουσίασε μείωση 0,8% έναντι αύξησης 26,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαΐου 2022 με τον Μάιο 2021.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,8%, τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2022, οφείλεται:

α) στην μείωση κατά 2,4% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και

β) στην αύξηση κατά 9,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Απριλίου 2023, παρουσίασε μείωση 1,5%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2022 - Μαΐου 2023, παρουσίασε αύξηση 15,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2021 - Μαΐου 2022.