Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

15 έργα για εναλλακτικά – βιώσιμα λιπάσματα βιολογικής βάσης

Η ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση των λιπασμάτων: πρόσκληση κοινής επιχείρησης Circular Bio-based Europe για έργα που συμβάλλουν στην κυκλική και βιώσιμη παραγωγή.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά τρόπους για να μειώσει την εξάρτηση τόσο της βιομηχανίας όσο και των αγροτών από εισαγόμενους πόρους με βάση τα ορυκτά. Ως λύση, 15 έργα που χρηματοδοτούνται από την CBE JU προετοιμάζουν την εμφάνιση εναλλακτικών, βιώσιμων και τοπικών λιπασμάτων βιολογικής βάσης. 

Επί του παρόντος, τα περισσότερα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία σε ολόκληρη την Ευρώπη περιέχουν άζωτο, φώσφορο και κάλιο που προέρχονται από την ΕΕΑυτά τα συστατικά με βάση τα ορυκτά δεν είναι βιώσιμα και η παράδοσή τους είναι δαπανηρή και αναξιόπιστη, ανάλογα με τη γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο.

Μεταξύ άλλων λύσεων, η ΕΕ πρέπει να κινηθεί επειγόντως προς μια πιο βιώσιμη και τοπική παραγωγή λιπασμάτων για να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια, να διατηρήσει τη γεωργία ανταγωνιστική και την τιμή των προϊόντων προσιτή για τον καταναλωτή.

Τα λιπάσματα βιολογικής βάσης είναι μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική ή συμπλήρωμα στα λιπάσματα ορυκτών και ορυκτών λιπασμάτων. Μπορούν να παραχθούν χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις κυκλικής βιοοικονομίας, από ανανεώσιμες πηγές βιολογικής βάσης, όπως αστικά απόβλητα, λάσπη από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, γεωργικά υπολείμματα ή άλλα βιομηχανικά πλεονεκτήματα, μεταξύ άλλων, μετατρέποντας ένα πρόβλημα σε νέα ευκαιρία και κλείνοντας τον κύκλο των θρεπτικών ουσιών . Αυτοί οι πόροι είναι διαθέσιμοι τοπικά και προσφέρουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για τις τοπικές κοινωνίες. Εξίσου σημαντικό, τα λιπάσματα βιολογικής βάσης ενθαρρύνουν πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, οι οποίες μαζί με διεγερτικά και επικαλύψεις βιολογικής βάσης μπορούν να αποφέρουν οφέλη για το έδαφος και το περιβάλλον. 

Απαιτούνται, ωστόσο, περισσότερες προσπάθειες για να έρθουν στην αγορά τα λιπάσματα βιολογικής βάσης και να αυξηθεί η παραγωγή τους με πλήρως κυκλικό τρόπο. Είναι επίσης σημαντικό να δημιουργηθούν βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον αλυσίδες αξίας για αυτόν τον αναδυόμενο τομέα και να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογία παρέχει ασφαλή θρεπτικά συστατικά στο έδαφος και διασφαλίζει τη βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών. 

Η τελευταία πρόσκληση χρηματοδότησης από την κοινή επιχείρηση Circular Bio-based Europe Joint Entertainment (CBE JU) διαθέτει 215,5 εκατ. € για έργα που συμβάλλουν στην κυκλική και βιώσιμη παραγωγή σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Τα θέματα της πρόσκλησης περιλαμβάνουν: «Παραγωγή ασφαλών, βιώσιμων και αποτελεσματικών λιπασμάτων βιολογικής βάσης για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας του εδάφους» και «Βελτιστοποιημένες και ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας με βάση το ξύλο».

Η προθεσμία είναι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπάρχουν επί του παρόντος 15 έργα CBE JU που ασχολούνται με το θέμα της εμφάνισης εναλλακτικών, βιώσιμων και τοπικών βιολογικών λιπασμάτων.

Αυτά περιλαμβάνουν το BFERST- ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλυσίδας αξίας των λιπασμάτων, το SUSFERT που αναπτύσσει πολυλειτουργικά λιπάσματα για τους αγρότες της ΕΕ και το Tech4Biowaste που μετατρέπει τα παράπλευρα ρεύματα της βιομηχανίας ζάχαρης σε λιπάσματα βιολογικής βάσης.

Αναλυτικά όλες οι Δράσεις και τα έργα συντονισμού:

Δράσεις καινοτομίας (IA-flagship)

 • HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-01Βελτιστοποιημένες και ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας με βάση το ξύλο - 17 εκατομμύρια €
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-02Επέκταση ή/και εκ των υστέρων προσαρμογή βιοδιυλιστηρίων προς χημικά και ενδιάμεσα βιοδιυλιστήρια υψηλότερης αξίας - 17 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-03Υλικά συσκευασίας βιολογικής βάσης με βελτιωμένες ιδιότητες: φράγμα, επαφή με τρόφιμα, διαμόρφωση, δυνατότητα εκτύπωσης, ασφάλεια, ανακυκλωσιμότητα/κυκλικότητα ανά σχέδιο - 17 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-04Αξιοποίηση αποβλήτων και υπολειμμάτων υδρόβιας βιομάζας - 10 εκατ. ευρώ

Δράσεις Καινοτομίας (IA)

 • HORIZON-JU-CBE-2023-IA-01Βιοδιυλισμός μικρής κλίμακας σε αγροτικές περιοχές - 15 εκατ. €
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02Παραγωγή ασφαλών, βιώσιμων και αποτελεσματικών λιπασμάτων βιολογικής βάσης για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας του εδάφους - 15 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IA-03Βελτίωση των διαδικασιών ζύμωσης (συμπεριλαμβανομένου του κατάντη καθαρισμού) σε τελικά προϊόντα βιολογικής προέλευσης - 15 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IA-04Ανακύκλωση πλαστικών βιολογικής βάσης που αυξάνει τη διαλογή και το ανακυκλωμένο περιεχόμενο (upcycling) - 15 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IA-05Ανάπτυξη επεκτάσιμων, ασφαλών βιολογικών επιφανειοδραστικών ουσιών με βελτιωμένο προφίλ βιωσιμότητας - 15 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IA-06Επιλεκτικές, βιώσιμες οδούς παραγωγής προς εναλλακτικές λύσεις βιολογικής βάσης σε χημικά δομικά στοιχεία με βάση τα ορυκτά - 15 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-IA-07  Σύνθετα υλικά υψηλής απόδοσης, κυκλικής σχεδίασης, βιολογικής βάσης - 15 εκατομμύρια ευρώ

Δράσεις έρευνας και καινοτομίας (RIA)

 • HORIZON-JU-CBE-2023-R-01Phyto-management; θεραπεία εδάφους με βιομηχανικές καλλιέργειες, αξιοποίηση μολυσμένων και αλμυρών εκτάσεων για βιομηχανική φυτική παραγωγή - 10 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-R-02Βελτιστοποιημένες αλυσίδες αξίας βασισμένες στα δάση για εφαρμογές υψηλής αξίας και βελτιωμένη διαχείριση δασών - 10 εκατ. €
 • HORIZON-JU-CBE-2023-R-03Ισχυρές και βελτιστοποιημένες βιομηχανικές βιοτεχνολογικές και χημικές/βιομηχανικές διεργασίες βιοτεχνολογίας - 10 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-R-04Ανάπτυξη νέων πολυμερών και συμπολυμερών βιολογικής βάσης υψηλής απόδοσης - 10 εκατομμύρια ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-R-05Προκανονιστική έρευνα για την ανάπτυξη προτύπων βιοδιασπασιμότητας προϊόντων βιολογικής βάσης σε ελεγχόμενα και ανοιχτά περιβάλλοντα - 5 εκατομμύρια ευρώ

Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης (CSA)

 • HORIZON-JU-CBE-2023-S-01Δίκτυο πιλοτικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων δοκιμών σε όλη την ΕΕ, βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σε κλιμάκωση - 1,5 εκατ. ευρώ
 • HORIZON-JU-CBE-2023-S-02Υποστήριξη της ικανότητας των περιφερειών στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας για τους τομείς που βασίζονται σε βιολογικά προϊόντα - 3 εκατ. ευρώ

Horizon Europe:  χρηματοδότηση για τη βελτιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων και ενέργειας

Περιηγηθείτε στις Προσκλήσεις του Προγράμματος Εργασίας Cluster 6 για το 2024 εδώ, συγκεκριμένα τις ενότητες για «καθαρό περιβάλλον και μηδενική ρύπανση» και «γη, ωκεανός και νερό για τη δράση για το κλίμα» για ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων πολλαπλών παραγόντων που σχετίζονται με λιπάσματα και βελτιστοποίηση της ενέργειας.

Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν: Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την ανάκτηση ή την ανακύκλωση προϊόντων λίπανσης από δευτερογενείς πρώτες ύλες ( HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-2 ) και Ανάλυση της εξάρτησης από ορυκτά ενέργεια στη γεωργία για αύξηση της ανθεκτικότητας έναντι των διακυμάνσεων των τιμών των εισροών ( HORIZON-CL6-20 -ΚΛΙΜΑ-01-6 )