Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Πόσο μειώθηκε η χρήση λιπασμάτων

Τί δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Η κατανάλωση ορυκτών λιπασμάτων (άζωτο και φώσφορο) στη γεωργική παραγωγή στην ΕΕ ήταν 10,9 εκατομμύρια τόνοι το 2021, που ισοδυναμεί με ετήσια μείωση 2,2% σε σύγκριση με το 2020 και σωρευτική μείωση 6,4% από τη σχετική κορύφωση στο 2017.

  • Η κατανάλωση αζωτούχων λιπασμάτων στη γεωργία υπολογίστηκε σε 9,8 εκατομμύρια τόνους στην ΕΕ το 2021, σημειώνοντας μείωση 2,0% από έτος σε έτος, ποσοστό παρόμοιο με τη βραχυπρόθεσμη τάση που σημειώθηκε από το 2017.

Ωστόσο, μεσοπρόθεσμα, η συνολική κατανάλωση αζωτούχων λιπασμάτων επέστρεψε σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό της προηγούμενης δεκαετίας.

Η κατανάλωση λιπασμάτων με βάση το άζωτο στη γεωργία το 2021 ήταν η υψηλότερη σε χώρες που συγκαταλέγονται επίσης στους κύριους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της ΕΕ.

Με βάση τα στοιχεί του 2020, η Γαλλία (2,0 εκατ. τόνοι), η Γερμανία (1,3 εκατ. τόνοι), η Πολωνία (1,0 εκατ. τόνοι) και η Ισπανία (1,0 εκατ. τόνοι) αντιπροσωπεύουν συγκεντρωτικά το μισό της συνολικής κατανάλωσης της ΕΕ.

Το 2021, η κατανάλωση φωσφορικών λιπασμάτων στη γεωργία ήταν 1,1 εκατομμύρια τόνοι. Αυτό αντιπροσώπευε πτώση 3,8% σε σχέση με το επίπεδο το 2020, αν και σε επίπεδο παρόμοιο με τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας.

Οι χώρες με την υψηλότερη κατανάλωση λιπασμάτων με βάση το φώσφορο στη γεωργία το 2021 ήταν η Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Γερμανία. Η κατανάλωσή τους ήταν σχεδόν τα τρία τέταρτα της συνολικής χρήσης της ΕΕ.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για το 2022, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία και η εφαρμογή κυρώσεων στη Ρωσία οδήγησαν σε απότομες αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων, που πιθανότατα θα επηρεάσει τη χρήση λιπασμάτων στη γεωργία στην ΕΕ.

Η βιομηχανία λιπασμάτων της ΕΕ με βάση το άζωτο εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το αέριο ρωσικής προέλευσης. Επιπλέον, η Ρωσία και η Λευκορωσία ήταν βασικοί παράγοντες στην παγκόσμια παραγωγή λιπασμάτων με βάση τα πετρώματα (φωσφορικά άλατα και ιδιαίτερα κάλιο).