Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Περονόσπορος, ωίδιο και βοτρύτης στο αμπέλι

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Iωαννίνων.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Από την καρπόδεση και μέχρι το γυάλισμα, οι ράγες και η ράχη των βοτρύων παραμένουν ευπαθείς στην προσβολή. Οι καιρικές συνθήκες (συχνές βροχοπτώσεις, υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες) που επικράτησαν και τoν μήνα Ιούνιο ευνόησαν ιδιαίτερα την εμφάνιση κηλίδων του περονόσπορου σε πολλούς αµπελώνες. Αναμένεται μάλιστα να επικρατήσουν και το επόμενο χρονικό διάστημα αντίστοιχες καιρικές συνθήκες με έντονες βροχοπτώσεις καθημερινά που μπορεί να επιφέρουν γενική επιδημία περονόσπορου.

Γι’ αυτό συνιστάται να συνεχιστεί οπωσδήποτε η προστασία σε όλα τα αμπέλια. Αν χρησιμοποιηθούν διεισδυτικά ή διασυστηματικά σκευάσματα με θεραπευτική δράση, που είναι και το προτιμότερο, να γίνονται εναλλαγές µεταξύ των κατηγοριών για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα, µε επαναλήψεις ανά 10 ηµέρες. Αν χρησιμοποιηθούν σκευάσματα επαφής, οι επαναλήψεις να γίνονται ανά 6-8 ηµέρες µε την προϋπόθεση ότι δεν θα εκπλυθούν από σηµαντική βροχή.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας της ασθένειας.

ΩΙΔΙΟ

Στις περιοχές που επικρατούν ευνοϊκές για την ασθένεια καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα στις

ευπαθείς ποικιλίες οι βότρυες πρέπει να είναι συνεχώς προστατευμένοι με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο.

Συστήνεται η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανθεκτικότητας του μύκητα.

Η καταπολέμηση του ωιδίου είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του περονοσπόρου, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί μυκητοκτόνο που καταπολεμά και τους δύο μύκητες.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οι βότρυες σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα ευπαθείς σε προσβολές από τον μύκητα. Για τον περιορισμό του κινδύνου συνιστάται η εφαρμογή των καλλιεργητικών μέτρων που έχουν αναφερθεί παραπάνω για τον περονόσπορο. Επίσης η χρήση ορμονών που συντελούν στην επιμήκυνση της ράχης του σταφυλιού και στο διαχωρισμό των ραγών σε πυκνόρραγες ποικιλίες, μειώνουν την ταχύτητα εξάπλωσης του βοτρύτη από ράγα σε ράγα.

Σε περιοχές που η ασθένεια ενδημεί και οι καιρικές συνθήκες είναι ιδανικές για την πραγματοποίηση μολύνσεων συνιστάται η εφαρμογή ενός ψεκασμού με κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Η καταπολέμηση του βοτρύτη είναι δυνατό να συνδυαστεί με αυτή του ωιδίου αλλά και του περονοσπόρου.