Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΑ: πληρώνονται τα επιδόματα του Ιουνίου

Συνολικά καταβάλλονται 182.146.089 ευρώ σε 712.762 δικαιούχους.

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουνίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

 • Επίδομα Στέγασης, δικαιούχοι 275.373 – 33.250.982 ευρώ
 • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, δικαιούχοι 201.861 – 42.192.120 ευρώ
 • Αναπηρικά, δικαιούχοι 179.003 – 82.003.655 ευρώ
 • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής, δικαιούχοι 721 – 240.128 ευρώ
 • Επίδομα Ομογενών, δικαιούχοι  5.824 – 205.044 ευρώ
 • Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 16.066 – 5.865.208 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων, δικαιούχοι 19.348 – 6.467.903 ευρώ
 • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας, δικαιούχοι 59 – 9.042 ευρώ
 • Έξοδα Κηδείας, δικαιούχοι 144 – 114.794 ευρώ
 • Επίδομα Γέννησης, δικαιούχοι 11.248 – 11.303.000 ευρώ
 • Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών, δικαιούχοι 21 – 10.200 ευρώ
 • Κόκκινα Δάνεια, δικαιούχοι 2.320 – 173.435 ευρώ
 • Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, δικαιούχοι 8 – 8.000 ευρώ
 • Πρόγραμμα Γέφυρα, δικαιούχοι 227 – 52.435 ευρώ
 • Επίδομα Αναδοχής, δικαιούχοι 514 – 259.185 ευρώ
 • Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες, δικαιούχοι 84 – 9.378 ευρώ
 • Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού 89 ποσό  47.657 ευρώ

Σημειώνεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.