Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέα αύξηση στο κόστος παραγωγής

Τι έδειξαν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Απρίλιο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 10,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου 2022, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 20,2%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 10,9%, τον μήνα Απρίλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 3,0% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και

β) στην αύξηση κατά 22,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022 - Απριλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 13,9%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 25,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2022 με τον Απρίλιο 2021.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,0%, τον μήνα Απρίλιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2022 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,7% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και β) στην αύξηση κατά 9,5% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,6%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022 - Απριλίου 2023, παρουσίασε αύξηση 17,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2021 - Απριλίου 2022.