Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κομφούζιο: παράταση για τροποποιήσεις - μεταβιβάσεις

Υπεγράφη η 11η τροποποίηση.

Με νέα απόφαση τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των: 

α) αιτημάτων τροποποίησης για άλλους λόγους

β) αιτημάτων μεταβίβασης με ιδία βούληση του δικαιούχου

τα οποία αφορούν στα έτη εφαρμογής 2023 και 2024. της υπ’ αριθμ. 3645/13-7-2020 (3ης) Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», κατά περίπτωση, από τη μέχρι σήμερα ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 15/6 εκάστου εκ των ως άνω ετών εφαρμογής, στη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 31/7 εκάστου εκ των ως άνω ετών εφαρμογής.