Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εcoschemes: Παρέμβαση Π1-31.1 - Χρήση ανθεκτικών και προσαρμοσμένων ειδών και ποικιλιών

Τρεις Δράσεις για χειμερινά σιτηρά και ψυχανθή, για προσαρμοσμένες ποικιλίες και για ανθεκτικές καλλιέργειες.

Δράση 31.1-Α Καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου

Άρθρο 8

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύεται η καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και ψυχανθών μικρού βιολογικού κύκλου, σε αντικατάσταση υδροβόρων καλλιεργειών και συγκεκριμένα του αραβοσίτου, της μηδικής και του βαμβακιού. Τα είδη και οι ποικιλίες μικρού βιολογικού κύκλου παρουσιάζουν καλύτερη προσαρμοστικότητα στις επικρατούσες συνθήκες και ειδικότερα στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου, καλύπτοντας τις αρδευτικές ανάγκες τους από το νερό της βροχής ή, σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας όπως οι αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι ανάγκες τους σε άρδευση είναι σημαντικά μικρότερες.

Άρθρο 9

Υποχρεωτικές  απαιτήσεις: Δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Άρθρο 10

Δεσμεύσεις γεωργών

  1. Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί δεσμεύονται για την καλλιέργεια χειμερινών σιτηρών ή/και βίκου σε αντικατάσταση του αραβοσίτου, της μηδικής και του βαμβακιού.
  2. Η καλλιέργεια προς αντικατάσταση πρέπει να είχε καλλιεργηθεί και δηλωθεί στην ΕΑΕ στο αιτούμενο αγροτεμάχιο κατά το προηγούμενο έτος του έτους της αίτησης ενίσχυσης.
  3. Να διατηρούν στον περιβαλλοντικό φάκελο του άρθρου 7 της παρούσας τα φορολογικά παραστατικά αγοράς του σπόρου για την τεκμηρίωση των επιλέξιμων ειδών του άρθρου 11.

Άρθρο 11

Ύψος ενίσχυσης

  1. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ως αποζημιώσεις έναντι του συνόλου ή μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της δράσης.

3. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της παρούσας.

Δράση 31.1-Β Καλλιέργεια προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες ειδών και ποικιλιών

Άρθρο 12 Περιγραφή

Στο πλαίσιο της δράσης, ενισχύεται η καλλιέργεια ειδών και ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες. Στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου τα είδη και οι ποικιλίες αυτές καλύπτουν τις αρδευτικές τους ανάγκες από το νερό της βροχής ή, σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας όπως οι αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής, οι ανάγκες τους σε άρδευση είναι σημαντικά μικρότερες.

Άρθρο 13

Υποχρεωτικές  απαιτήσεις: Δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Άρθρο 14

Δεσμεύσεις γεωργών

1. Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί δεσμεύονται να καλλιεργήσουν τις ποικιλίες των ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειμερινών σιτηρών της παρ. 2α καθώς και τα φαρμακευτικά-αρωματικά φυτά της παρ. 2β του παρόντος άρθρου.

2. Επιλέξιμες για την δράση είναι:

α) οι ποικιλίες ψυχανθών (κτηνοτροφικά ψυχανθή και όσπρια) και χειμερινών σιτηρών του Εθνικού καταλόγου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 341561/2645/03-4-2000 (Β’ 443) κοινής υπουργικής απόφασης, που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/polylikomenu/553-nomothesia-polyliko/cat- poik-polyliko/3047-enthnikoi-katalogoi-poikilionβ) τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά του παρακάτω πίνακα

1 ΛΙΟΠΟΥΡΝΑ-ΓΚΙ (Ilex aquifolium)
2 ΔΙΚΤΑΜΟΣ (Origanum dictamnus)
3 ΔΙΚΤΑΜΟΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
4 ΚΡΟΚΟΣ (Crocus sativus)
5 ΜΑΡΑΘΟΣ (Foeniculum vulgare)
6 ΜΕΝΤΑ (Mentha spp.)
7 ΡΙΓΑΝΗ (Origanum vulgare subsp. hirtum)
8 ΡΙΓΑΝΗ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
9 ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ (Salvia spp.)
10 ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ (Sideritis spp.)
11 ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
12 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ (Ocimum basilicum)
13 ΓΙΑΣΕΜΙ (Jasminum officinale)
14 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ (Pimpinella anisum)
15 ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ - ΤΟΠΙΚΗ ποικιλία ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ (Pimpinella anisum)
16 ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΟ (Salvia rosmarinus)
17 ΘΥΜΑΡΙ (Thymus spp., Thymbra spp.)
18 ΚΟΡΙΑΝΔΡΟΣ (Coriandrum sativum)
19 ΚΥΜΙΝΟ (Cuminum cyminum)
20 ΛΕΒΑΝΤΑ (Lavandula spp.)
21 ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΑ (Origanum majorana)
22 ΜΕΛΙΣΣΟΧΟΡΤΟ (Melissa officinalis)
23 ΣΑΛΒΙΑ ΣΚΛΑΡΕΑ (Salvia sclarea)
24 ΥΣΣΩΠΟΣ (Ηyssopus officinalis)
25 ΓΛΥΚΥΡΡΙΖΑ (Glychiriza glabra)
26 ΦΑΚΕΛΩΤΗ (Phacelia tanacetifolia)
27 ΚΑΡΔΑΜΟ (Elettaria spp., Zingiber spp.)
28 ΣΙΝΑΠΙ (Sinapis alba)
29 ΧΑΜΟΜΗΛΙ (Matricaria recutita)
30 ΔΥΟΣΜΟΣ (Mentha spicata, Mentha spp.)
31 ΣΠΑΘΟΧΟΡΤΟ (Hypericum perforatum, Hypericum spp.)
32 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ (Urtica spp.)
33 ΛΟΥΙΖΑ (Αloysia citrodora)
34 ΚΡΙΤΑΜΟ (Crithmum maritimum)
35 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
36 ΑΘΑΝΑΤΟΣ - ΑΓΑΥΗ (Αgave americana, Agave spp.)
37 ΚΑΛΕΝΤΟΥΛΑ (Calendula officinalis)
38 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Rosa damascena)
39 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Rosa centifolia)
40 ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ (Rosa canina, Rosa spp.)
41 ΕΧΙΝΑΚΕΙΑ (Echinacea spp.)
42 ΤΡΙΓΩΝΕΛΛΑ (Trigonella foenum-graecum, Trigonella spp.)
43 ΡΕΙΚΙ (Erica spp.)
44 ΒΑΛΕΡΙΑΝΑ (Valeriana officinalis)
45 ΖΑΜΠΟΥΚΟ (Sambucus nigra)
46 ΔΑΦΝΗ (Laurus nobilis)
47 ΕΛΙΧΡΥΣΟ (Ηelichrysum spp.)
48 ΘΡΟΥΜΠΙ (Satureja thymbra)
49 ΣΑΤΟΥΡΕΓΙΑ (Satureja pillosa)
50 ΕΣΤΡΑΓΚΟΝ (Αrtemisia dracunculus)
51 ΦΛΙΣΚΟΥΝΙ (Mentha pulegium)
52 ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ Η ΑΨΙ0ΙΑ (Αrtemisia absinthium)
53 ΛΑΔΑΝΙΑ ή ΚΙΣΤΟΣ (Cistus spp.)
54 ΚΙΤΡΙΝΗ ΠΡΙΜΟΥΛΑ (Primula veris)
55 ΛΕΜΟΝΟΧΟΡΤΟ (Cymbopogon citratus)

3. Να διατηρούν στον περιβαλλοντικό φάκελο του άρθρου 7 της παρούσας, τα φορολογικά παραστατικά αγοράς του σπόρου για την τεκμηρίωση των επιλέξι- μων ποικιλιών χειμερινών σιτηρών, οσπρίων και ετήσιων κτηνοτροφικών ψυχανθών της παρ. 2α του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

Ύψος ενίσχυσης

1. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ως αποζημιώσεις έναντι του συνόλου ή μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της δράσης.

3. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της παρούσας.

Δράση 31.1-Γ Καλλιέργεια καινοτόμων ανθεκτικών καλλιεργειών

Άρθρο 16

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η καλλιέργεια καινοτόμων καλλιεργειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανθεκτικότητα στις ξηροθερμικές συνθήκες της Μεσογείου ακόμη και σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας, όπως οι αναμενόμενες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Άρθρο 17

Υποχρεωτικές  απαιτήσεις: Δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση.

Άρθρο 18

Δεσμεύσεις

1. Στο πλαίσιο της δράσης, οι γεωργοί δεσμεύονται να καλλιεργήσουν μία ή περισσότερες από τις καινοτόμες ανθεκτικές καλλιέργειες του παρακάτω πίνακα:

Καλλιέργεια Κατηγορία
Κινόα Ψευδοδημητριακά (λοιπές καλλιέργειες)
Τεφ Σιτηρά (εαρινό)
Σιταροκρίθαρο Σιτηρά (χειμερινό)
Μαύρο Σινάπι Φαρμακευτικά - Αρωματικά
Νιγκέλα Φαρμακευτικά - Αρωματικά
Μουκούνα Φαρμακευτικά - Αρωματικά
Τσουκνίδα Φαρμακευτικά - Αρωματικά και κλωστικά φυτά
Λινάρι Ελαιούχοι σπόροι και κλωστικά
Καμελίνα Ελαιούχοι σπόροι
Χία ή Τσία ή Κία Ελαιούχοι σπόροι
Γλυκοπατάτα Κηπευτικά

2. Να διατηρούν στον περιβαλλοντικό φάκελο του άρθρου 7 της παρούσας, τα φορολογικά παραστατικά αγοράς του σπόρου για την τεκμηρίωση των επιλέξιμων ειδών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 19

Ύψος ενίσχυσης

  1. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 606 ευρώ/εκτάριο (Κωδικός προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού 1-10).
  2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ως αποζημιώσεις έναντι του συνόλου ή μέρους του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων της δράσης.
  3. Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 5 της παρούσας.