Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επιδοτήσεις στην αλιεία: η ΕΕ αποδέχθηκε τη συμφωνία του ΠΟΕ

Η συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας έγινε σήμερα τυπικά δεκτή από την ΕΕ εξ ονόματος των 27 κρατών μελών της.

Το γεγονός αυτό φέρνει τη συμφωνία πιο κοντά στο στάδιο της έναρξης ισχύος και στην υλοποίηση του στόχου 14.6 των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Η συμφωνία για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι οι επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας έχουν ως κύριο στόχο τους τη βιωσιμότητα και δεν βλάπτουν τα ωκεάνια και αλιευτικά αποθέματα από τα οποία εξαρτώνται τα μέσα διαβίωσης των παράκτιων κοινοτήτων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει μόλις τα δύο τρίτα των 164 μελών του ΠΟΕ ολοκληρώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες κύρωσης. Η αποδοχή από την ΕΕ (υπολογιζόμενη για τα 27 κράτη μέλη) αυξάνει τον αριθμό των μελών του ΠΟΕ που αποδέχθηκαν τη συμφωνία σε 34.

Η συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας, η πρώτη πολυμερής εμπορική συμφωνία που επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, συνάφθηκε κατά την 12η υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ (MC12) τον Ιούνιο του 2022 και περιλαμβάνει:

  • απαγόρευση των κρατικών επιδοτήσεων για την παράνομη, ανεξέλεγκτη και αδήλωτη αλιεία·
  • απαγόρευση των επιδοτήσεων για την ανεξέλεγκτη αλιεία στην ανοικτή θάλασσα·
  • απαγόρευση των επιδοτήσεων όσον αφορά τα πιο ευάλωτα αποθέματα·
  • διατάξεις για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς πρακτικής της μετανηολόγησης αλιευτικών σκαφών σε άλλες δικαιοδοσίες· και
  • λεπτομερείς διατάξεις περί διαφάνειας και κοινοποίησης για την παρακολούθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.