Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εξοικονόμηση ύδατος: Παράταση προθεσμίας ενστάσεων

Μέχρι 1 Ιουλίου η προθεσμία για υποβολή ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτΠΔΕ/ΔΑΟ/185136/789/8.6.2023 Βοηθού περιφερειάρχη σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» με καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιουλίου 2023.