Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εγκρίθηκαν τρεις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου

Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση τεσσάρων γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών για χρήση τους μόνο ως τροφίμων και ζωοτροφών.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρεις γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες αραβοσίτου και ανανέωσε την έγκριση τεσσάρων γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών, τριών ποικιλιών σόγιας και μίας βαμβακιού, για χρήση τους ως τροφίμων και ζωοτροφών.

  • Οι αποφάσεις έγκρισης της Επιτροπής δεν επιτρέπουν την καλλιέργειά τους στην ΕΕ, παρά μόνο τη χρήση τους ως τροφίμων και ζωοτροφών.

Αυτές οι γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες έχουν υποβληθεί σε μια ολοκληρωμένη και αυστηρή διαδικασία έγκρισης, η οποία εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε θετική επιστημονική αξιολόγηση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) είναι εξίσου ασφαλείς με τους αντίστοιχους συμβατικούς οργανισμούς.

Τα κράτη μέλη δεν κατέληξαν σε ειδική πλειοψηφία υπέρ ή κατά της έγκρισης στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής και της επακόλουθης επιτροπής προσφυγών.

Οι εγκρίσεις ισχύουν για 10 χρόνια και κάθε προϊόν που παράγεται απ’ αυτούς τους ΓΤΟ θα υπόκειται στους αυστηρούς κανόνες επισήμανσης και ιχνηλασιμότητας της ΕΕ.