Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έκτακτη "κλιματική" στήριξη 15,77 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Συνολικά 430 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ για τη στήριξη του γεωργικού τομέα της Ε.Ε. - Τα ποσά θα πρέπει να διατεθούν μέχρι τα τέλη του έτους - Κάθε κράτος μπορεί να αυξήσει τη στήριξη έως 200%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση πρόσθετης χρηματοδότησης της ΕΕ για τους αγρότες της ΕΕ που επηρεάζονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, υψηλό κόστος εισροών και διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την αγορά και το εμπόριο. 

Το νέο πακέτο στήριξης θα αποτελείται από 330 εκατ. ευρώ για 22 κράτη μέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα το πακέτο στήριξης 100 εκατομμυρίων ευρώ για τους αγρότες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που παρουσιάστηκε στις 3 Μαΐου. Διάφορα άλλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας υψηλότερων προκαταβολών, θα πρέπει να στηρίξουν τους γεωργούς που πλήττονται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.

Οι γεωργοί της ΕΕ από Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία θα επωφεληθούν από αυτή την έκτακτη στήριξη των 330 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ.

Οι χώρες μπορούν να συμπληρώσουν αυτή τη στήριξη της ΕΕ έως και 200% με εθνικούς πόρους.

Τα κράτη μέλη είχαν μοιραστεί με την Επιτροπή εκτιμήσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αντίστοιχοι γεωργικοί τομείς τους. Το μέτρο θα ψηφιστεί από τα κράτη μέλη σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.

Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσά ανά κράτος μέλος:

Ποσά διαθέσιμα στα κράτη μέλη (σε €)

Αυστρία 5.529.091
Βέλγιο 3.912.118
την Κροατία 3.371.029
Κύπρος 574.358
Τσεχία 6.862.150
Δανία 6.352.520
Εσθονία 1.722.597
Φινλανδία 4.269.959
Γαλλία 53.100.820
Γερμανία 35.767.119
Ελλάδα 15.773.591
Ιρλανδία 9.529.841
Ιταλία 60.547.380
Λετονία 6.796.780
Λιθουανία 10.660.962
Λουξεμβούργο 462.680
Μάλτα 240.896
Ολλανδία 4.995.081
Πορτογαλία 11.619.548
Σλοβενία 1.234.202
Ισπανία 81.082.911
Σουηδία 5.594.367

Οι εθνικές αρχές θα διανείμουν την ενίσχυση απευθείας στους γεωργούς για να τους αποζημιώσουν για τις οικονομικές απώλειες λόγω των διαταραχών της αγοράς, των συνεπειών των υψηλών τιμών των εισροών και της ραγδαίας πτώσης των τιμών των γεωργικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, για τις ζημίες που προκλήθηκαν από τα πρόσφατα κλιματικά φαινόμενα, τα οποία και είναι ιδιαίτερα έντονα στην Ιβηρική χερσόνησο και στην Ιταλία.

Η ενίσχυση μπορεί επίσης να χρηματοδοτήσει την απόσταξη οίνου για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς στον τομέα.

Το πακέτο στήριξης 100 εκατ. ευρώ για τους αγρότες στη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία που εγκρίθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη θα διαθέσει 9,77 εκατ. ευρώ στη Βουλγαρία, 15,93 εκατ. ευρώ στην Ουγγαρία, 39,33 εκατ. ευρώ στην Πολωνία, 29,73 ευρώ στη Ρουμανία και 5,24 ευρώ σε Σλοβακία.

Οι αγρότες από αυτά τα πέντε κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ζητήματα που σχετίζονται με προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης μετά από μεγάλες εισαγωγές ορισμένων αγροδιατροφικών προϊόντων από την Ουκρανία.

Έκτακτα και προσωρινά προληπτικά μέτρα για τις εισαγωγές περιορισμένου αριθμού προϊόντων από την Ουκρανία τέθηκαν σε ισχύ στις 2 Μαΐου και θα καταργηθούν σταδιακά έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Μια κοινή πλατφόρμα συντονισμού εργάζεται επίσης για τη βελτίωση της εμπορικής ροής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας μέσω των Διαδρομών Αλληλεγγύης.

Οι πληρωμές και για τα δύο πακέτα υποστήριξης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. 

Τα κράτη μέλη που καλύπτονται θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες της εφαρμογής των μέτρων, ιδίως τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ενίσχυσης, τον προβλεπόμενο αντίκτυπο του μέτρου, την αξιολόγησή του και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και υπεραντιστάθμισης.

Εκτός από αυτήν την άμεση οικονομική στήριξη, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπούν υψηλότερες προκαταβολές κεφαλαίων της ΚΑΠ. Έως και το 70% των άμεσων πληρωμών τους και το 85% των πληρωμών για την αγροτική ανάπτυξη που σχετίζονται με την έκταση και τα ζώα θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα στους αγρότες από τα μέσα Οκτωβρίου για τη βελτίωση της ταμειακής τους ροής.

Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα στρατηγικά τους σχέδια της ΚΓΠ για να ανακατευθύνουν τα κεφάλαια της ΚΓΠ προς επενδύσεις που αποκαθιστούν το παραγωγικό δυναμικό μετά από κατεστραμμένες καλλιέργειες, απώλεια ζώων εκτροφής και κατεστραμμένα κτίρια, μηχανήματα και υποδομές λόγω δυσμενών κλιματικών φαινομένων.

Οι τροποποιήσεις που εισήγαγαν οι εθνικές κυβερνήσεις σε αυτό το πλαίσιο δεν θα υπολογίζονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό τροπολογιών. Ομοίως, η ευελιξία στην εφαρμογή του. Χορηγούνται επίσης τομεακά προγράμματα για το κρασί και τα οπωροκηπευτικά. Αυτό επιτρέπει στους δικαιούχους να προσαρμόσουν καλύτερα τα μέτρα τους με την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς.

Ιστορικό

Ο αγροτικός τομέας βρίσκεται υπό πίεση από την πανδημία Covid-19 και την άνοδο των τιμών της ενέργειας και των γεωργικών εισροών, όπως τα λιπάσματα, μετά τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη υιοθετήσει ένα πακέτο στήριξης 500 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάρτιο του 2022, καθώς και ένα ευρύ φάσμα δράσεων για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονομικής τιμής των λιπασμάτων τον Νοέμβριο του 2022.

Η ραγδαία μείωση των τιμών των γεωργικών προϊόντων τον περασμένο χρόνο με φόντο το υψηλό ακόμη κόστος των εισροών που μειώνεται λιγότερο γρήγορα – προκαλεί προβλήματα ρευστότητας στους αγρότες, ιδίως στους τομείς των σιτηρών και των ελαιούχων σπόρων, των γαλακτοκομικών και άλλων κτηνοτροφικών προϊόντων, του κρασιού ή των οπωροκηπευτικών.

Ως αποτέλεσμα του πληθωρισμού των τροφίμων, η καταναλωτική ζήτηση περιορίστηκε σε ορισμένα προϊόντα, όπως το κρασί, τα φρούτα και τα λαχανικά ή τα βιολογικά προϊόντα, δημιουργώντας περαιτέρω δυσκολίες στους παραγωγούς.

Εκτός από αυτή τη γενική δυσμενή οικονομική ανάπτυξη, η Ιβηρική Χερσόνησος υποφέρει από ξηρασία, ενώ ορισμένες ιταλικές περιοχές επλήγησαν από εξαιρετικά σοβαρές πλημμύρες. Αυτά τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα προκαλούν ζημιές στην τοπική αγροτική παραγωγή και υποδομές.

Η Επιτροπή ανέλυσε τα αιτήματα για βοήθεια που απέστειλαν τα κράτη μέλη, τα οποία δικαιολογούν τη σημερινή μεγάλη δέσμη στήριξης.