Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φυτοφάρμακα στα τρόφιμα: τι έδειξε η τελευταία έκθεση της EFSA

Συνολικά συλλέχθηκαν 87.863 δείγματα τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι το 96,1% των δειγμάτων εμπίπτει στα νομικά επιτρεπόμενα επίπεδα.

Για το υποσύνολο των 13.845 δειγμάτων που αναλύθηκαν στο πλαίσιο του συντονισμένου από την ΕΕ προγράμματος ελέγχου (EU MACP), το 97,9% ήταν εντός των νόμιμων ορίων.

Το MACP της ΕΕ αναλύει δείγματα που συλλέγονται τυχαία από 12 προϊόντα διατροφής. Για το 2021, αυτές ήταν μελιτζάνες, μπανάνες, μπρόκολο, καλλιεργούμενοι μύκητες, γκρέιπφρουτ, πεπόνια, γλυκές πιπεριές, επιτραπέζια σταφύλια, παρθένο ελαιόλαδο, σιτάρι, βόειο λίπος και αυγά κοτόπουλου.

Από τα δείγματα που αναλύθηκαν στο συντονισμένο πρόγραμμα:

  • Το 58,1% (8.043 δείγματα) βρέθηκε να είναι απαλλαγμένο από μετρήσιμα επίπεδα υπολειμμάτων.
  • Το 39,8% (5.507) περιείχε ένα ή περισσότερα υπολείμματα σε συγκεντρώσεις κάτω ή ίσες με τα επιτρεπόμενα επίπεδα (γνωστά ως μέγιστα επίπεδα υπολειμμάτων ή MRL).
  • Το 2,1% (295) περιείχε υπολείμματα που υπερέβαιναν τα επιτρεπόμενα επίπεδα.

Η ίδια επιλογή προϊόντων ελέγχεται κάθε τρία χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να εντοπιστούν ανοδικές ή καθοδικές τάσεις.

Το συνολικό ποσοστό υπέρβασης του MRL των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων αυξήθηκε από 1,4% το 2018 σε 2,1% το 2021.

Εξαιρουμένων των γκρέιπφρουτ, το μέσο ποσοστό υπέρβασης του MRL ήταν 1,4% το 2021, το ίδιο με το 2018. Το 2021, τα κράτη μέλη η αυξημένη παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα γκρέιπφρουτ που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ και την ίδια χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τους συνοριακούς ελέγχους.

Εκτός από τα εναρμονισμένα και συγκρίσιμα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του συντονισμένου προγράμματος της ΕΕ (EU MACP), η ετήσια έκθεση της EFSA περιλαμβάνει επίσης δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος των εθνικών δραστηριοτήτων ελέγχου που πραγματοποιούνται από μεμονωμένα κράτη μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Τα αποτελέσματα από τα προγράμματα παρακολούθησης αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την εκτίμηση της διατροφικής έκθεσης των καταναλωτών της ΕΕ στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.

Η EFSA πραγματοποίησε αξιολόγηση διατροφικού κινδύνου ως μέρος της ανάλυσης των αποτελεσμάτων της. Φέτος, εισήχθη επίσης για πρώτη φορά μια πιλοτική αξιολόγηση πιθανοτήτων για ένα υποσύνολο ουσιών.

Η έκθεση υποδηλώνει ότι τα προϊόντα διατροφής που αναλύθηκαν το 2021 είναι απίθανο να δημιουργήσουν ανησυχία για την υγεία των καταναλωτών. Ωστόσο, η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένες συστάσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών συστημάτων ελέγχου για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων.