Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φορολογικές βεβαιώσεις ΤΕΚΑ 

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ μη μισθωτών για φορολογική χρήση έτους 2022.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑhttps://www.efka.gov.gr/el/me-misthotoi/bebaiose-eisphoron-gia-phorologike-chrese.

Οι ασφαλισμένοι επιλέγουν «Βεβαίωση Εισφορών ΤΕΚΑ» και μεταφέρονται στον Ατομικό τους Λογαριασμό. Για την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, απαιτείται διπλή ταυτοποίηση με χρήση κωδικών TAXISnet και ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια, οδηγούνται στην οθόνη με τις εκδοθείσες Φορολογικές Βεβαιώσεις ΤΕΚΑ ανά Οικονομικό Έτος, όπου παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης ή/και αποθήκευσης της Βεβαίωσης.

screenshot

Πρόσβαση στις Φορολογικές Βεβαιώσεις ανά οικονομικό έτος παρέχεται και από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου, επιλέγοντας τη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες  Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης  Βεβαιώσεις ΤΕΚΑ  Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση

screenshot1