Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Το εμπόριο αγροτικών προϊόντων

Στοιχεία της Eurostat για τις εισαγωγές και εξαγωγές στην Ε.Ε.

Το 2022, η αξία του εμπορίου (εισαγωγές συν εξαγωγές) γεωργικών προϊόντων μεταξύ της ΕΕ και του υπόλοιπου κόσμου έφτασε τα 424,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 77,5 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερο από το 2021 (347,2 δισεκατομμύρια ευρώ). 

Η ΕΕ εξήγαγε γεωργικά προϊόντα αξίας 229,1 δισ. ευρώ και εισήγαγε 195,6 δισ. ευρώ, δημιουργώντας πλεόνασμα 33,5 δισ. ευρώ.

Μεταξύ 2001 και 2022, το εμπόριο γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σχεδόν τριπλασιάστηκε (από 141,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 424,7 δισεκατομμύρια ευρώ), που ισοδυναμεί με μέση ετήσια αύξηση σχεδόν 5,6%. Την περίοδο αυτή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα (5,9%) από τις εισαγωγές (5,4%).

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο κύριος εταίρος με μερίδιο 21% στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εκτός ΕΕ (που ισοδυναμεί με 47,8 δισεκατομμύρια ευρώ), ακολουθούμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες (13%· 29,0 δισεκατομμύρια ευρώ), την Κίνα ( 7%· 15,2 δις €), Ελβετία (5%· 11,5 δις €), Ιαπωνία (4%· 8,3 δισεκατομμύρια €) και Ρωσία (3%· 7,0 δισεκατομμύρια €).

Οι εισαγωγές εκτός ΕΕ προέρχονταν κυρίως από τη Βραζιλία (10%· 19,9 δισεκατομμύρια €), το Ηνωμένο Βασίλειο (8%· 16,4 δισεκατομμύρια €), την Ουκρανία (7%· 13,1 δισεκατομμύρια €), τις Ηνωμένες Πολιτείες (6%· 12,3 δισεκατομμύρια €) , Κίνα (σχεδόν 6%· 10,8 δισ. €) και Νορβηγία (5%· 9,3 δισ. €).