Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πυρηνοτρήτης – Ψύλλα – Γλοιοσπόριο: τι πρέπει να κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί

Οδηγίες και χρήσιμες συμβουλές προς τους ελαιοπαραγωγούς για της επεμβάσεις που αυτή την περίοδο πρέπει να κάνουν, προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα που δύνανται να επηρεάσουν την παραγωγή.

Πυρηνοτρήτης

Το έντομο γεννάει τα αυγά του στα ανθοφόρα μπουμπούκια από το στάδιο διαχωρισμού του μούρου μέχρι και το στάδιο κρόκιασμα-αρχή άνθησης. Οι προνύμφες ανθόβιας γενιάς τρώνε τα όργανα του άνθους, με αποτέλεσμα τα άνθη να ξεραίνονται και να παραμένουν στην ανθοταξία ενωμένα με μετάξινα νήματα.

Μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε ελαιώνες με μειωμένη καρποφορία, ειδικά εάν κατά τα προηγούμενα έτη είχαν εντοπιστεί σοβαρές προσβολές από το έντομο. Σε ελαιώνες με ικανοποιητική/μεγάλη ανθοφορία οι ζημιές συνήθως είναι περιορισμένες.

Η κατάλληλη περίοδος, εφόσον κρίνεται αναγκαία η καταπολέμηση, είναι όταν τα δένδρα βρίσκονται στις αρχές της άνθησης (5 - 25%).

Στις πρώιμες περιοχές συστήνεται άμεση επέμβαση με κατάλληλα σκευάσματα (σύμφωνα με τις λίστες που έχουν αναρτηθεί), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγο αργότερα.

Ειδικά για τις βιολογικές καλλιέργειες, σε ελαιώνες που παρουσιάζουν προσβολή, κρίνεται αναγκαίος ο ψεκασμός της ανθόβιας γενιάς με σκευάσματα Βάκιλλου Θουριγγίας, καθώς δε βλάπτει τα ωφέλιμα έντομα αλλά και επειδή η αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς του εντόμου με βιολογικά σκευάσματα δεν είναι αποτελεσματική.

Ψύλλα (Βαμβακάδα)

Οι προσβολές είναι περιοδικές και σποραδικές. Χαρακτηριστικό λευκό έκκριμα που προσβάλει τη νεαρή βλάστηση, καλύπτει τις ταξιανθίες, εμποδίζει τη γονιμοποιήση και την ανάπτυξη της καρποφορίας.

Συστήνεται να γίνει καταπολέμηση μόνο στις περιπτώσεις όπου η ανθοφορία είναι μικρή και υπάρχουν σοβαρές προσβολές ταξιανθιών (πάνω από 30%).

Συνδυασμένη καταπολέμηση με σκευάσματα κατά του Πυρηνοτρήτη και παραφινικά λάδια.

Γλοιοσπόριο

Η ασθένεια τα τελευταία έτη δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ελαιοκαλλιέργεια σε πολλές περιοχές όπου σε συνδυασμό με άλλες ασθένειες και εχθρούς (π.χ. Κερκόσπορα, Δάκος) μείωσαν αισθητά την ποσότητα και υποβάθμισαν πολύ την ποιότητα της παραγωγής.

Έχει αποδειχθεί ότι ο μύκητας προσβάλλει όχι μόνο τους ώριμους καρπούς το Φθινόπωρο, αλλά προκαλεί νεκρώσεις σε ορισμένα άνθη και μεταφέρεται στους καρπούς όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση μέχρι την ωρίμανση.

Προκαλεί δηλαδή λανθάνουσα προσβολή σε νεαρά καρπίδια η οποία προέρχεται από μολύνσεις στο στάδιο της ανθοφορίας και εμφανίζεται αργότερα στον καρπό.

Συστήνεται οι ψεκασμοί σε όσες περιοχές υπήρχε έντονο πρόβλημα τα περασμένα έτη να ξεκινήσουν λίγο πριν την άνθηση.

Ταυτόχρονη χρήση στρομπιλουρινών και χαλκούχων φαίνεται να δρα ευεργετικά, αλλά απαιτούνται ακόμη περαιτέρω έρευνες και αξιολόγηση όλων των εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας.

Καλλιεργητικά μέτρα: Αφαίρεση και κάψιμο μολυσμένων κλαδίσκων, νεκρών φύλλων, μουμιοποιημένων καρπών. Βαθύ παράχωμα των πεσμένων στο έδαφος μουμιοποιημένων καρπών, νεκρών φύλλων. Καλό κλάδεμα και ζιζανιοκτονία.

Προσοχή: Συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας. Εφαρμόστε τις αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας. Χρησιμοποιείστε μόνο εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των σκευασμάτων.