Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 09 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πραγματικά στοιχεία σχετικά τη μεταφορά ζωντανών ζώων στην ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημιουργεί ένα διαδραστικό εργαλείο με στοιχεία και αριθμούς σχετικά με τη μεταφορά βοοειδών, χοίρων, πουλερικών και άλλων ζώων.

Σε σχετική του ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών εργασιών μας, συναντάμε πληθώρα δεδομένων. Αν και μεγάλο μέρος τους είναι ήδη ελεύθερο προς χρήση, οι πληροφορίες αυτές συχνά είναι διασκορπισμένες σε διάφορες βάσεις δεδομένων και δικτυακούς τόπους, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αυτές να μην είναι εύκολη. Το ίδιο ισχύει και για την πρόσφατη ανάλυσή μας σχετικά με τη μεταφορά ζωντανών ζώων.

Θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε καλύτερα την πρόοδο στην τεχνολογία και την αναλυτική και έτσι κάναμε ένα βήμα παρακάτω, συμπεριλαμβάνοντας στην επισκόπησή μας έναν διαδραστικό διαδικτυακό πίνακα στοιχείων, στον οποίο τα μέσα ενημέρωσης, οι ερευνητές και οι ερευνήτριες αλλά και το ευρύ κοινό μπορούν να συγκρίνουν δεδομένα σχετικά με τις μετακινήσεις ζώων μεταξύ διαφόρων χωρών.

  • Ο πίνακας στοιχείων αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο έρευνας. Συγκεντρώνει πληροφορίες που μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις. Για παράδειγμα, πάνω από το ένα τρίτο των μεταφορών ζώων υπερβαίνουν τις οκτώ ώρες, ενώ ένα ζώο μπορεί να μεταφερθεί αρκετές φορές στη διάρκεια της ζωής του: χοίροι που παχύνονται και σφάζονται στη Γερμανία συχνά έχουν γεννηθεί στη Δανία ή στις Κάτω Χώρες, ενώ βοοειδή που γεννιούνται στη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία συχνά παχύνονται και σφάζονται στην Ισπανία ή την Ιταλία.

Ενδεικτικά, μεταξύ 2017 και 2021, οι Κάτω Χώρες εξήγαγαν το μεγαλύτερο μέρος των χοίρων τους (33 εκατομμύρια) στη Γερμανία. Επίσης, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας βάσει ποσότητας από την ΕΕ ήταν η Λιβύη. Το ίδιο διάστημα, ο μεγαλύτερος σε αξία εισαγωγέας ζωντανών ζώων από χώρες της ΕΕ ήταν οι ΗΠΑ. Η αξία των εξαγωγών προς τη χώρα αυτή ανήλθε σε 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.