Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Με ΟΣΔΕ και εξόφληση ΕΛΓΑ οι επιχορηγήσεις μετά από θεομηνία

Με τροποποιητική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά για την κρατική αρωγή ύστερα από θεομηνία.

Ειδικότερα, όμως, για τους αγρότες και τις ζημιές στις εκμεταλλεύσεις τους, καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση ΟΣΔΕ και η εξόφληση του ΕΛΓΑ για το έτος της θεομηνίας.

Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει ότι πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνταν έως σήμερα, πλέον είναι αναγκαία η «προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και αποδεικτικό εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων για το έτος της θεομηνίας».

Αναλυτικά η απόφαση όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εδώ.