Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Καρυδιά: προσοχή στην ανθράκωση και στη βακτηρίωση

Οι συνεχείς βροχοπτώσεις ευνοούν την εμφάνιση και εξάπλωση των δύο ασθενειών.

Οι παραγωγοί δεν θα πρέπει να αμελούν τους προληπτικούς ψεκασμούς, καθώς και την τακτικότερη επανάληψη αυτών, όταν επικρατούν ευνοϊκές για τις ασθένειες κλιματολογικές συνθήκες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες

Ανθράκωση: boscalid, ceverisane, copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride, fluxapyroxad, laminarin, pyraclostrobin

Βακτηρίωση: bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) qst 713, copper hydroxide, copper oxide, copper oxychloride, fosetyl-Al, laminarin