Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εφαρμογή αυτοτιμολόγησης στο σύστημα πληρωμών 

Η εφαρμογή του μέτρου, θα ξεκινήσει από την εκκαθάριση της παραγωγής Απριλίου 2023.

Ο ΔΑΠΕΕΠ ενημερώνει τους κατόχους σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ότι μετά την ψήφιση του άρθρ. 153 του ν. 5037/2023 το ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΑΠΕΕΠ θα εφαρμόζει Αποκλειστικά και Συνολικά την μέθοδο της ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κατά συνέπεια, τα τιμολόγια θα εκδίδονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ πλέον από τον ΔΑΠΕΕΠ και θα αναρτώνται στο folder “Παραστατικά Λογιστηρίου” στο  Ενημέρωση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων στο https://www.dapeep.gr/sindesi-paragogwn/.

Οι κάτοχοι των Σταθμών ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ δεν θα πρέπει πλέον να εκδίδουν τιμολόγια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Εάν εκ παραδρομής εκδοθούν τιμολόγια, αυτά θα πρέπει να ακυρωθούν.