Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 30 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επισήμανση ως προς την εξαγωγή εξαψήφιου κωδικού στην ΕΑΕ 2023

Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επισημαίνεται ότι η έκδοση του εξαψήφιου κωδικού, για τους παραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλλουν την ΕΑΕ 2023 μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ, πραγματοποιείται μέσω της διεύθυνσης:

https://eae2023.opekepe.gov.gr/landing-page

Σε περίπτωση που η διαδικασία εξαγωγής του εξαψήφιου κωδικού, για την ΕΑΕ 2023, δεν έχει πραγματοποιηθεί με χρήση της άνωθεν διεύθυνσης πρέπει να επαναληφθεί.