Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ελιές: προσοχή στον Πυρηνοτρήτη

Η κρισιμότερη περίοδος για την προστασία της παραγωγής από τον πυρηνοτρήτη θεωρείται η περίοδος της καρπόβιας γενεάς, η πτήση της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει.

Αυτή την περίοδο συνιστάται εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων εναντίον των νεαρών προνυμφών του εντόμου.

Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να τηρείται το όριο του μέγιστου αριθμού εφαρμογών με το ίδιο σκεύασμα και οι επαναληπτικές εφαρμογές (εφόσον απαιτούνται κρινόμενες από την επιμονή υψηλών πληθυσμών του εχθρού μετά τον 1ο ψεκασμό), να γίνονται με εναλλαγή με σκευάσματα από διαφορετική ομάδα δράσης (εναλλακτικά ή συνδυαστικά όπου επιτρέπεται).

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο κατάστημα πώλησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23 (είσοδος από το πάρκινγκ στις καπναποθήκες Παπαπέτρου) και να συμβουλευτούν τους γεωπόνους μας.