Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εισροές - Εκροές σε γεωργία και κτηνοτροφία: οι δείκτες τιμών

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Μάρτιο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που σήμερα δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 10,9%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Μαρτίου 2022, σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 19,7%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 10,9%, τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 26,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 0,8%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 14,7%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Μαρτίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0% έναντι αύξησης 26,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Μαρτίου 2022 με τον Μάρτιο 2021.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 2,0%, τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 0,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και β) στην αύξηση κατά 10,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Μάρτιο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2023, παρουσίασε μείωση 1,2%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Απριλίου 2022 - Μαρτίου 2023, παρουσίασε αύξηση 19.9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2021 - Μαρτίου 2022.