Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Μαΐου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βασικοί πυλώνες στόχευσης της Περιφέρειας Δ. Ε. για τους ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ

Η εξυγίανση των αρδευτικών συστημάτων, η ταχεία ανάπτυξη και ο τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός του δημόσιου αρδευτικού συστήματος με παράλληλη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης του αρδευτικού νερού, απασχολούν την Περιφέρεια, που εργάζεται συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση.

Βασικοί πυλώνες στόχευσης της Περιφερειακής Αρχής, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του αρμοδίου σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης αντιπεριφερειάρχη Θ. Βασιλόπουλου, σχετικά με τους ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ στο σύνολο της Επικράτειας της Δυτικής Ελλάδας, είναι οι εξής:

  • Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υποδομών, μέσω της ταχείας υλοποίησης των απαιτούμενων σημαντικών επενδύσεων σε νέα εγγειοβελτιωτικά έργα, σε όλη την Π.Δ.Ε.
  • Η αξιοποίηση των διαθέσιμων Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του δημόσιου αρδευτικού δικτύου, ώστε να επιτευχθεί ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού προς όφελος της τοπικής γεωργίας και του περιβάλλοντος.
  • Η καθοδήγηση και ο αποτελεσματικός έλεγχος των τοπικών φορέων (ΤΟΕΒ) ώστε, αφού ξεπεράσουν τα σημερινά προβλήματά τους να συμβάλουν και αυτοί στον εξορθολογισμό του συστήματος.
  • Η διάθεση σύγχρονης τεχνογνωσίας και δεδομένων λειτουργίας και απόδοσης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), και κάθε άλλο εμπλεκόμενο, για την υποστήριξη της διαμόρφωσης πολιτικής.
  • Η αξιοποίηση των πιο εξελιγμένων τεχνολογικών εργαλείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που προσφέρουν η ψηφιακή εποχή και η πράσινη ανάπτυξη για την επίτευξη της δίδυμης μετάβασης (twin transition) στον τομέα των εγγειοβελτιωτικών έργων.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η ΠΔΕ διαθέτει το μεγαλύτερο αρδευτικό δίκτυο της Ελλάδας, τις νέες συνθήκες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και την μείζονα σημασία της άρδευσης στον πρωτογενή τομέα η σημερινή συνάντηση είναι μια εκ των πολλών που έχουν πραγματοποιηθεί και έχουν δρομολογηθεί για το άμεσο μέλλον, προκειμένου να βρεθούν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για την στήριξη και την ενίσχυση των αγροτών της περιοχής μας.